BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ-FRS)

Seminer Amacı

Seminer İçeriği

Katılımcı Profili

SEMİNER EĞİTİMCİLERİ