x (Kapat)

Ağustos Ayı Kurs ve Seminer Planlarımız


AYLIK KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Faaliyetlerimizi Sosyal Medya Üzerinden de Takip Edebilirsiniz.

 


Veri Tabanı Yönetimi - SQL

KURS İÇERİĞİ

Veri Tabanı Yönetimi - SQL

Kursun Amacı

 

Ms SQL Server Sunucu Programı ile Veri Tabanı Yönetim Sistemi araçlarını, sunucu ve veri tabanı nesnelerini, veri güvenliğini ve yetkilendirilmesini,  Veri tabanı ve veri tabanı ile ilgili temel kavramları ilişkisel veri tabanı kullanarak öğretmek. Veri girişi, güncelleme, istenilen veriye ulaşma, dışarıdan veri alma, veri gönderme ve bu verilerin yazdırılması gibi temel işlevleri örnek veri tabanları hazırlatarak öğretmek.

 

 

 

Kursun İçeriği

 

 • İlişkisel Veritabanı, Big data (Büyük Veri),No-SQL kavramları ?
 • Ms SQL Server Sunucu Programı kurulumu ve ayarları,
 • Management Studio İstemci programının kurulumu ve ayarları,
 • Veri Tabanı Yedekleme Teknikleri(Attach, Backup ,Script yöntemleri)
 • Veri Tabanı tasarlama,ER Diagramı, Referansal Veri Bütünlüğünü Sağlama
 • SQL Sorguları, İç içe Sorgular, Join İşlemleri
 • Verilerin Gruplanarak sorgulanması,
 • T-SQL, Stored Procedure ve Dinamik Stored Procedurler,
 • Viewlerle çalışmak 
 • Triggerlar ile çalışmak,
 • Transaction ve ortak zamanlılık
 • Index Yönetimi

 

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar

 

İyi derecede bilgisayar bilgisine sahip olmak. (Programlama ve algortima bilgisine sahip olmak)

 

 

 

Kimler Katılabilir?

 

 Altyapısı Ms Sql Server’a dayanan (Netsis, Logo vb)  programları kullananlar.(Sorgulamak, Yedeklemek, Rapor almak amaçlı)

 

Fabrikalarda bilgi işlem sorumluları 

Kendi işinde veritabanı ile uğraşmak isteyenler.

Veritabanı ile veritabanı paket programları hazırlamak isteyenler(Programcılığa başlangıç ve orta seviye) 

Web programcılığında veritabanını kullanmak isteyenler

 

 

 

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler

 

Bu eğitimi alan bir kişi, bir kişinin veya bir kurumun ihtiyaç duyacağı paket programları yapma becerisi kazanır. 

Altyapısı Ms Sql Server’a dayanan (Netsis, Logo vb)  programları kullanan kişiler kurs sonunda ellerindeki verileri Sorgulamak, Yedeklemek, Raporlamak gibi ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanırlar,
Genellikle işletmeler ve kişiler kendi ihtiyaçlarına uygun bir program bulamadıklarından, yüksek ücretler vererek, hazır paket programlar alırlar ve programların kendilerine yarayan kısmını kullanırlar. 
İşletmenin ve kişilerin kendi ihtiyaçlarına uygun, veritabanı programı yapma bilgi ve becerisi kazandırmaktır

 

 

 

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

 

Küçük işletmelerin, esnafın, kişilerin ve fabrikalardaki ihtiyaçlara uygun veritabanı programlarının yapılmasında,
Bu konuyla alakalı bir işletmede çalışıyorsa, verimliliğinin arttırılması, yeni bilgilerle işlerin daha verimli ve hızlı hale gelmesi,
Dershanelerde, web tasarım işiyle uğraşan firmalarda veya bilgisayar firmalarında veritabanları konusunda.

 

 

 

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

 

Veritabanı analiz işlemlerinde programcı.

Ms SQL Server kullanan işletmeler,

 

 

 

Süre

 

Toplam kurs süresi 56 saattir. 6 hafta sürer.
 

Hafta içi akşamları 18:00-22:00 saatleri arasında, 

Hafta sonu 08:30-13:30 veya 13:30-18:30 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

Veri Tabanı Yönetimi - SQL

 

 

SÜRE

(Saat)

İŞLENECEK KONULAR

AÇIKLAMALAR

1

Veri, Veri Tabanı, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri kavramlarının tanıtımı, MS SQL Server  sunucusuna giriş,

Ms SQL Server sunucusu ve Veri tabanı hakkında genel bilgilerin verilmesi,kurulumu, istemci ayarları ve kurulumu

 

1

Big data (Büyük Veri),No-SQL kavramları ve İlişkisel VT’lerle karşılaştırılması

1

MS SQL Server Express sunucusunun sisteme kurulması için gerekli bileşenlerin tanıtılması ve kurulması

1

MS SQL Server Express  sunucusunun sisteme kurulması aşaması ve gerekli ayarlar

1

Management Studio istemcisinin sisteme kurulması ve ayarları

1

Temel veritabanı nesneleri, Üç N katman mimarisi,Sunucu TCP ayarları,

Sunucu yedekleme işlemleri , Veri türlerini tanımlama

Veri tabanı tablo özelliklerine bakış

1

İstemci ile temel ayarlar ve uzaktan sunucuya bağlantı,Sunucu üzerindeki hazır gelen veri tabanlarının tanıtılması(master, tempdb, model, msdb)

1

Login yetkilendirme işlemleri, User yetkilendirme işlemleri,Sunucu ve Database Rolleri

1

Sunucu ve Veritabanı nesneleri, Yedekleme İşlemleri, Attach yöntemi ile yedek alma

1

.bak yöntemi ile yedek alma, Script yöntemi ile Veri tabanının yedeğini alma.

1

Veri tabanı tasarlama aşamaları(kavramsal, mantıksal, fiziksel),

Veri tabanı tasarım aşamaları, kavramları, veri tiplerinin ayarlanması

1

ER diagramı, EER diagramı ve bu diagramların özellikleri

1

Tabloları tasarlamak,sütunları tasarlamak,metin veri türleri,tarih zaman veri tipleri

1

Tamsayı tipleri, ondalıklı sayı tipleri, binary ve parasal veri tipleri.

 

1

Identity ile otomatik artan sutun, nesnelerin T-Sql ifadelerini alma

 

1

Primary Key,  Unique key, default constraintlerinin tanımlanması ve uygulaması

 

Referantial Integrity kavramı, Veri bütünlüğü ilkeleri

1

Check constraint, rule oluşturmak,Foreign Key,cascading integrity.

1

Tablolar arası ilişki kurmak, İlişki Türleri (Birebir İlişki, Bireçok İlişki,Çoka Çok İlişki), Tablolar Arası İlişkileri Düzenlemek

 

1

Örnek bir veritabanının oluşturulması, tabloları arasındaki ilişkilerin tanımlanması, Tanımlamalı veri bütünlüğünün sağlanması

 

1

Oluşturulan örnek veri tabanına verilerin girilmesi, kısıtların veri girişine etkisinin anlatılması, başka örnek veri tabanlarının incelenmesi.

 

1

Sorgu nedir? Sorgu Türleri nelerdir? ,Select ,distinct, türetilmiş sutunlar,takma adlar

Veriler üzerinde oluşturulabilecek sorgular hakkında genel bilgiler ve sorguların oluşturulması

 

1

Matematiksel fonksiyonlar,isnull() fonksiyonu,where ile satır elemek,karşılaştırma operatörleri, mantıksal operatörler.

1

Null ifadesi, between, order by, top, like işlemleri,joker karakterler.

1

Metin birleştirme, tarih sorguları, tarih fonksiyonları(getdate,month,day,year)

1

Metin fonksiyonları(len, substring, charindex, left, right, ltrim, rtrim)

1

Alt sorgular, iç içe sorgular, in, not in, tekli ve çoklu sonuç döndüren alt sorgular

Veriler üzerinde sorguların oluşturulması, Fonksiyonlar, birleştirme işlemleri

1

Sql sorgusu, Exists, Not Exists

1

Tabloları birleştirmek,inner join, outer join, cross join işlemleri ve sorgular

1

Where ile inner join,left outer join, right outer join,

1

Verileri guruplamak, gruplama fonksiyonları, group by ,having

1

Avg,count, sum, max, min gruplamalı fonksiyonları.

Veriler üzerinde sorguların oluşturulması,Insert,Delete,Update sorguları

 

1

Crud işlemleri,Sql sorgusu

1

Insert işlemleri, insert yöntemleri

1

Delete işlemleri, delete in kullanılması

1

Update işlemleri, update in kullanılması

1

T-SQL programlama dili, değişken tanımlama, set, select değer atama

T-SQL dili, yapısı

1

Yığın kavramı, go deyimi, print komutu,case end deyimi

1

IF ---ELSE karar yapısı,

1

while döngüsü break, continue deyimleri

1

Stored procedure oluşturmak, çalıştırmak,

 

 

1

Stored procedürlerde parametreleri ayarlamak, çıktı parametreleri

T-SQL dili, yapısı,Stored procedure, Viewler

 

1

Formlarda Olay Kullanımı, Metin Kutusuna Koşullu Veri Girişi,

 

1

Return, procedure çalıştırma, execute parametrelerini ayarlama

 

1

Dinamik stored procedure’leri kullanmak,

 

1

Dinamik stored procedure uygulaması

 

1

View’lerle çalışmak, kısıtlamalar

 

 

Trigger’lar ile çalışmak, oluşturmak, değiştirmek

 

1

View leri yönetmek, değişiklik yapmak, silmek

 

1

Trigger’lar ile çalışmak, oluşturmak, değiştirmek

 

1

İnserted, deleted sözde tabloları

 

1

İnsert, delete, update triggerları

 

1

Transaction’larla çalışmak, ortak zamanlılık

Transaction işlemleri, Index işlemleri

 

1

Transaction bloğu, modları, try catch ile hata yakalamak,

 

1

Transaction uygulaması

 

1

Index oluşturmak, Indexler üzerinde değişiklik yapmak,

 

1

Index bakımı ve uygulamaları

 

1

Sınav

 

 

 

 

KURS MODÜLÜ

Veri Tabanı Yönetimi - SQL

Kurs Süresi: 56 saat

 

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Veri tabanında sorgular yapmak

 

SQL ile Veri Tabanında Sorgular

 

40/24

2

Stored procedure’ü kullanmak

 

SQL ile Stored Procedure

 

40/32

     TOPLAM

80/56

 

 

KURS ANİMASYONU

Veri Tabanı Yönetimi - SQL
KURS EĞİTİMCİLERİ