x (Kapat)

Ağustos Ayı Kurs ve Seminer Planlarımız


AYLIK KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Faaliyetlerimizi Sosyal Medya Üzerinden de Takip Edebilirsiniz.

 


Muhasebede Veri Tabanlı Program Kullanma(Go Plus Programı)

KURS İÇERİĞİ

Muhasebede Veri Tabanlı Program Kullanma(Go Plus Programı)

(Bilgisayarlı Muhasebe - LOGO)

Kursun Amacı
  Alt yapısında bilgisayar kullanımı ve muhasebe bilgileri barındıran kişilerin, tüm ticari işletmelerde ve muhasebe bürolarında karşılaşabilecekleri LOGO GOPLUS programı ile bilgilerini tam entegre ile çalıştırabilmek ve yapılması gereken tüm muhasebe işlemlerini program vasıtası ile çok düzenli ve rahat yapabilmelerini sağlayıp işletmeye artı değer kazandırabilmektir.  
     
  Kursun İçeriği  
 
  • Stok kontrol

  • Cari hesaplar

  • Sipariş-İrsaliye-Fatura

  • Kasa

  • Çek-Senet

  • Banka

  • Entegrasyon

  • Muhasebe-Mali tablolar

  • Raporlama

 
     
  Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar  
  Ön Muhasebe eğitimlerini almış olmak.  
     
  Kimler Katılabilir?  
  Ön-genel muhasebe alt yapısına sahip, Ticaret Meslek Lisesi, MYO' ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup çalışma hayatına atılacaklar, 
Özel sektörde muhasebe birimlerinde çalışmak isteyen veya çalışan, 
MYO, üniversitelerin ilgili bölüm (iktisat, maliye, işletme) son sınıf öğrencileri
 
     
  Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler  
  Muhasebe ve finans bölümü işlerine hakim olabilecek derecede bilgi sahibi olur.  
     
  Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)  
  Özel veya Kamu sektöründe.  
     
  Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)  
  Muhasebe Yetkilisi yada yardımcısı.  
     
  Süre  
 

Toplam kurs süresi 80 saattir. 8 hafta sürer.

Hafta içi akşamları 18:00-22:00 saatleri arasında, 

Hafta sonu 08:30-13:30 veya 13:30-18:30 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

Muhasebede Veri Tabanlı Program Kullanma(Go Plus Programı)

Kurs Süresi: 80 saat

TARİH

SAAT

SÜRE(Saat)

İŞLENECEK KONULAR

EĞİTİMCİ

AÇIKLAMALAR

    4

GO PLUS Programının Bilgisayara Kurulumu

YÖNETİM Firma Açılması, Firma Çıkarma (Silme) , Firma Bilgileri Üzerinde Değişiklik Yapma, İş Yerleri ,Ambarlar ,Çalışma Bilgilerinin Oluşturulması

Grup Tanımları, Kullanıcı Tanımları, Terminal Tanımları, Genel Tanımlar, İş Sonu (Yönetim Programından Çıkış) Firmaya Giriş
   
    4

KASA PROGRAM MODÜLÜ

KASA kartı tanımlanması, Kasa açılış bilgileri kaydı.  Kasa tahsilat işlemleri. Kasa tediye işlemleri.  Kasa raporları
   
    4

CARİ HESAP PROGRAM MODÜLÜ

Cari hesap kartlarının tanımlanması ,Alıcı cari kartı tanımlama.,Satıcı cari kartı tanımlama, Cari takibi Cari hesap açılış bilgileri.,Cari raporları
   
    4

STOK PROGRAM MODÜLÜ

Stok kartı tanımlama, Stok alış ve satış fiyatlarının tanımlanması, Fiyat kartlarının fiş ve faturalarda kullanımı, Stok takibi, Stok raporları
   
    4

Sipariş kaydı Verilen siparişlerin kaydı. Alınan siparişlerin kaydı.

Sipariş takibi Siparişlerin gelmesi. Siparişlerin sevk edilmesi. Sipariş raporları

İrsaliye takibi       -Alış irsaliyesi . Satış irsaliyesi. İade irsaliyesi. İrsaliye raporları
   
    4

FATURA PROGRAM MODÜLÜ

Fatura işleme, İrsaliyelerin faturalanması, Malın irsaliye ve faturasının birlikte gelmesi, Malın irsaliye ve faturasının birlikte gönderilmesi, İskonto faturası, Hizmet faturası, Fatura raporları. Satınalma Satış Tanımları. Ödeme Tahsilat Planları
   
    4

BANKA PROGRAM MODÜLÜ

Banka  tanımlanması, Bankaların ve hesaplarının tanımlanması, Banka açılış bilgileri kaydı ,Banka takibi, Banka işlemleri, Banka raporları
   
    4

ÇEK SENET ve TEMİNAT PROGRAM MODÜLÜ

Çek/senet takibi, Müşteri çek ve senetlerin takibi, Firma çek ve senetlerin takibi.Çek/senet raporları. Teminat. Teminat Girişleri. Teminat Çıkışları. İşlem Bordrosu (Müsteri Teminatı). İşlem Bordrosu Kendi Teminatımız.
   
    4

SABİT KIYMET PROGRAM MODÜLÜ

Sabit kıymetlerin kaydı, Sabit kıymetlerin takibi,  Amortisman ayrılması,Devir işlemleri.  Sabit kıymet alış ve satış işlemleri, Sabit kıymet raporları
   
    4

MUHASEBE MODÜLÜ Muhasebe fişleri,

Hesap Planı  . Muhasebe Fişleri (Tahsil fişi. Tediye fişi. Mahsup fişi
   
    4

Mali Tablo Tanımları

Bilanço Tablosu Tanımlama  -Gelir Tablosu Tanımlama

—Bilânço Tablosu Dökümü Alma - Gelir Tablosu Dökümü Alma

Durum Bilgileri Defterler Genel Mizan - Yevmiye Defteri
   
    4

MUHASEBELEŞTİRME PROGRAM MODÜLÜ

Fatura muhasebeleştirme, İrsaliye muhasebeleştirme, Çek/senet muhasebeleştirme, Müşteri çek/senet bordroları, Firma çek/senet bordroları. Muhasebeleştirme raporları
   
    4 Muhasebeleştirmenin Yapılması. Muhasebeleştirme İşlemine Örnek Uygulama Muhasebeleştirme raporları    
    4

Firma yedekleme.

Firma geri yükleme.Yıl sonu devir işlemleri.

BİLANÇO ESASINA GÖRE MONOGRAFİ ÇÖZÜMÜ
   
    4 BİLANÇO ESASINA GÖRE MONOGRAFİ ÇÖZÜMÜ    
    4 BİLANÇO ESASINA GÖRE MONOGRAFİ ÇÖZÜMÜ    
    4 BİLANÇO ESASINA GÖRE MONOGRAFİ ÇÖZÜMÜ    
    4

MM PLİS Programının Bilgisayara Kurulumu

İŞLETME DEFTERİ PROGRAM MODÜLÜ

Genel Tanımlar, İşlemler, Raporlar, Servis, Gelir Kayıtları, Gider Kayıtları

Defter dökümü
   
    4 İŞLETME DEFTERİ MONOGRAFİ UYGULAMASI    
    4

BORDRO PROGRAM MODÜLÜ

Bordro kartı tanımlanması, Personel puantaj bilgileri.Bordro raporları

 

KURS MODÜLÜ

Muhasebede Veri Tabanlı Program Kullanma(Go Plus Programı)

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

GO PLUS programlarını kurmak

GO PLUS Program Kurulumu

40/16

2

GO PLUS programında ön muhasebe işlemlerini yapmak

GO PLUS Ön Muhasebe

40/32

3

GO PLUS programında muhasebe işlemlerini yapmak

GO PLUS Muhasebe

40/16

4

MMPLUS programında İşletme defteri işlemlerini yapmak

MMPLUS İşletme Defteri

40/16

TOPLAM

160/80

 

KURS ANİMASYONU

Muhasebede Veri Tabanlı Program Kullanma(Go Plus Programı)
KURS EĞİTİMCİLERİ