x (Kapat)

Ağustos Ayı Kurs ve Seminer Planlarımız


AYLIK KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Faaliyetlerimizi Sosyal Medya Üzerinden de Takip Edebilirsiniz.

 


Teknik Resim Çizimi

KURS İÇERİĞİ

Teknik Resim Çizimi
Kursun Amacı
  Sanayide ara eleman olarak çalışan usta ve teknisyenlere; teknik resim okuma ve anlama becerisi kazandırmak ve geliştirmektir.  
     
  Kursun İçeriği  
 
 • Teknik Resmin tanımı, önemi, gereği,

 • Teknik Resimde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı,

 • Çizgiler,

 • Yazılar,

 • Geometrik çizimler,

 • İzdüşümler,

 • Görünüş çıkarma ve okuma,

 • Ölçülendirme ve ölçekler,

 • Kesit görünüşler,

 • Tolerans ve alıştırmalar,

 • Yüzey işleme işaretleri,

 • Yüzey pürüzlülüğü ve sembolleri,

 • Şekil ve konum toleransları.

 
  Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar  
  Muhakkak bu alanda çalışıyor veya çalışacak olmak.  
     
  Kimler Katılabilir?  
  Endüstri Meslek Lisesi, MYO ve üniversitede makine bölümü mezunu olup işsiz olanlar, 
Üniversite son sınıf öğrencileri,
Sanayide ara eleman olarak çalışıp ta resim okuma konusunda sıkıntı yaşayan veya kendini bu konuda yetersiz bulan, teknik elmanlar.
 
     
  Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler  
  İşi Teknik resmine göre yapabilir, 
Uluslararası kullanılan sembolleri hatasız kavrar ve bir makine parçasını kimsenin yardımı olmadan çizebilme yeteneği kazanır.
 
     
  Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)  
  Her türlü talaşlı-talaşsız makine imalat sektörü.
Teknik Resim çizimine dayalı üretim ve hizmet sektörü.
 
     
  Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)  
  Tezgah başında talaşlı veya talaşsız imalat elamanı, 
Teknik bürolarda, tasarımcı,
İşletmelerde Kalite kontrol elemanı.
 
     
  Süre  
 
Toplam kurs süresi 64 saattir 
Hafta sonu düzenlendiğinde 8 hafta sürer.
09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

Teknik Resim Çizimi

Kurs Süresi: 64 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

 

 

2

 

MODÜL: 1 YAZILAR VE GEOMETRİK ELEMANLARIN ÇİZİMİ 

A. YAZILAR VE RAKAMLAR

 1- Teknik Resmin Endüstrideki yeri, önemi ve tanımı.  

 2- Çizim araç ve gereçleri,                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

2

3- Norm yazı ve rakamlar.

 

 

 

 

2

B. DOĞRULAR, DAİRELER VE DÜZLEMLER

1- Çizgi ve çeşitleri,

 

 

 

 

 

2

2- Doğrularla ilgili Geometrik çizimler,

 

 

 

 

2

3- Açılarla ilgili geometrik çizimler,

 

 

 

 

2

4- Çokgenlerin çizimi,

 

 

 

 

2

5- Çember ve teğet doğrularla ilgili çizimler,

 

 

 

 

2

6- Elips çizimleri.

 

 

 

 

2

MODÜL: 2 GÖRÜNÜŞLERİN ÇIKARTILMASI

A. GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

1- İzdüşüm kavramının tanımı ve sınıflandırılması,

2- İzdüşüm düzlemlerinin tanımı ve çeşitleri,

 

 

 

 

 

2

3- Görünüşün tanımı ve çeşitleri,

4- Görünüş çıkarmanın kuralları,

 

 

 

 

 

2

5- Tek görünüşle ifade edilen parçalar,

6- İki görünüşle ifade edilen parçalar,

 

 

 

 

 

2

7- Üç görünüşle ifade edilen parçalar,

8- Ortak görünüşlü parçalar,

 

 

 

 

 

2

 

9- Eksik verilmiş görünüşler,

 

 

 

 

 

2

10-Yardımcı görünüşlere ihtiyaç duyulan parçalar,

11-Özel görünüşler,

 

 

 

 

 

2

B. KESİT GÖRÜNÜŞ

1- Kesit alma kavramının tanımı,

 

 

 

 

 

2

 

2-Kesit Görünüş Çeşitleri,

3- Kesit alma Kuralları,

 

 

 

 

 

2

 

MODÜL: 3 ÖLÇÜLENDİRME VE YÜZEY İŞLEME İŞARETLERİ

A. RESİMLERİN ÖLÇÜLENDİRİLMESİ

1- Ölçülendirmenin önemi ve gereği,

2- Ölçülendirme kuralları,

 

 

 

 

 

2

3- Ölçülendirme Elemanları,

4- Ölçülendirme sistemleri,

 

 

 

 

 

2

 

5- Ölçülendirmenin Düzenlenmesi,

 

 

 

 

 

2

 

6- Ölçülerin Yerleştirilmesi,

7- Ölçekler,

 

 

 

 

 

2

B.YÜZEY İŞLEME İŞARETLERİ

1- Yüzey pürüzlülüğü,

2- Yüzey işleme işaretlerinin tanımı, gereği ve önemi,

 

 

 

 

 

2

 

3- İmalat yöntemlerine göre yüzey kaliteleri,

4- Resim üzerinde yüzey işleme işaretlerinin gösterilmesi.

 

 

 

 

 

2

C.TOLERANSLAR

1- Toleransın tanımı ve önemi,

 

 

 

 

 

2

2-Toleransın sınıflandırılması,

 

 

 

 

2

 

MODÜL: 4 PERSPEKTİF, KROKİ, KOMPLE VE YAPIM RESMİ

A. PERSPEKTİF RESİM ÇİZMEK

1- Perspektifin tanımı ve önemi,

 

 

 

 

 

2

2- Perspektif resim çeşitleri,

 

 

 

 

 

2

B. KROKİ, KOMPLE VE YAPIM RESMİ ÇİZMEK

1- Kroki resminin tanımı ve çizimi,

 

 

 

 

 

4

2- Komple resminin çizimi,

 

 

 

 

2

 

3- Yapım resminin tanımı ve önemi,

 

 

 

 

 

2

4- Yapım Resminin çizimi,

 

 

 

 

2

5- Yapım Resmi antetinin hazırlanması ve doldurulması.

 

 

 

 

KURS MODÜLÜ

Teknik Resim Çizimi

Kurs Süresi: 64 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

 

 

2

 

MODÜL: 1 YAZILAR VE GEOMETRİK ELEMANLARIN ÇİZİMİ 

A. YAZILAR VE RAKAMLAR

 1- Teknik Resmin Endüstrideki yeri, önemi ve tanımı.  

 2- Çizim araç ve gereçleri,                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

KURS ANİMASYONU

Teknik Resim Çizimi
KURS EĞİTİMCİLERİ