x (Kapat)

Ağustos Ayı Kurs ve Seminer Planlarımız


AYLIK KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Faaliyetlerimizi Sosyal Medya Üzerinden de Takip Edebilirsiniz.

 


Ölçme Kontrol

KURS İÇERİĞİ

Ölçme Kontrol
Kursun Amacı
  Metroloji bilimini, ölçü sistemlerini, ölçme birimlerini tanıtmak. Kumpas, mikrometre, komparatör açıölçer vb. ölçü aletlerini tanıtmak ve kullanım becerisi kazandırmak. Sınır ve blok mastarlarının kullanım şekli ve yerlerini tanıtmak. Sertlik ölçme ve Çekme makinesinde metal malzemelerin çekme dayanımı ve sertlik ölçme becerisi kazandırmak Profil projektör, mikroskop ve üç boyutlu ölçme cihazı çalışma prensibini tanıtmak.  
     
  Kursun İçeriği  
 
 • Metroloji bilimi ve kalibrasyonda temel tanımlar. 

 • Ölçme ve kontrolün tanımı ve ölçü birimlerinde tarihsel gelişmeler. 

 • Boyutların ölçülmesi ve ölçme hataları. 

 • Kumpaslar 
     - Metrik sistemde bölüntülü kumpaslar; 0,1- 0,05- 0,02 mm ölçme hassasiyetli 
     - Metrik sistemde saatli kumpaslar; 0,05-0,02-0,01 mm ölçme hassasiyetli 
     - İnch ölçü sisteminde bölüntülü kumpaslar; 1/128”- 0,001” ölçme hassasiyetli 
     - Metrik-inch dijital kumpaslar; 0,01 mm-0,001” ölçme hassasiyetli 
     - İşe özel kumpas çeşitleri
     - Kumpas kalibrasyonunda yapılması gerekenler ve kalibrasyon formu

 •  Mikrometreler 
     - Metrik mikrometreler; bölüntülü ve 0,01–0,001 mm hassasiyetli 
     - İnch mikrometreler; Bölüntülü ve 0,001” hassasiyetli 
     - Metrik ve inch dijital mikrometreler 
     - İşe özel mikrometre çeşitleri                    
     - Mikrometre kalibrasyonunda yapılması gerekenler ve kalibrasyon formu

 • Toleranslar
     - Normal mil sistemi tolerans tabloları
     - Normal delik sistemi tolerans tabloları 

 • İbreli ölçü ve kontrol aletleri 
     - Komparatör ve ölçü sehpaları 
     -Ölçü saatleri özellik ve kullanımları
     - Passametre ve passimetreler 

 • Mastarlar 
     - Sınır mastarları (Çatal –tampon ve vida mastar) 
     - Blok mastarlar (Johnson mastar seti) 

 • Gönyeler (Sabit, ayarlı ve bölüntülü) 

 • Metal malzemelere çekme testi uygulanması ve kopma gerilmesinin bulunması 

 • Sertlik ve sertlik ölçme yöntemleri 
     - Statik ve dinamik sertlik ölçme 

 • Elektronik Ölçme Aletleri, 
     - Ölçme Mikroskopları, 
     - Ölçme Projektörleri, 
     - Üç boyutlu ölçme tezgahı. 
     - Profil Metreler.

 
  Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar  
  Ölçümlerin yapılacağı alanlarda işe özel bilgi ve becerilere sahip olmak.  
     
  Kimler Katılabilir?  
  MYO Makine bölümü, Endüstri Meslek Lisesi Makine Teknolojisi alanı ve Çıraklık Eğitim Merkezi mezunları, 
işletmelerin talaşlı imalat, kalite kontrol, bakım onarım AR-GE vb. bölümlerinde çalışanlar. 
Ayrıca bu alanlarda çalışmak isteyenler.
 
     
  Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler  
  Ölçü sistemlerini tanır. mm ve inch olarak ondalık yüzdelik ve bindelik değerleri okur, parçaların ölçümlerini yapar, kullandığı ölçü aletlerinin bakımını yapar. Çekme makinesi ve sertlik ölçme makinesini kullanarak malzemelerin çekme gerilmesini ve sertliğini ölçer. Üç boyut ölçme makinelerinin çalışma prensibini bilir.  
     
  Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)  
 

İş yerlerinin kalite kontrol laboratuarlarında.

 
     
  Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)  
  Kalite kontrol elemanı veya sorumlusu.  
     
  Süre  
 
Toplam kurs süresi 40 saattir.4 hafta sürer.

Hafta içi akşamları 18:00-22:00 saatleri arasında, 

Hafta sonu 08:30-13:30 veya 13:30-18:30 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

Ölçme Kontrol

Kurs Süresi: 40 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE(Saat)

İŞLENECEK KONULAR

EĞİTİMCİ ADI SOYADI

AÇIKLAMALAR

   

1

Metroloji nin tanımı, önemi ve uygulama alanları

 

Metroloji (Ölçme) biliminin tarihsel gelişimini kapsam alanını ve temel prensiplerini kavrar.
Ölçü birimlerini dönüştürür
Ölçme hatalarını görür ve gerekli tedbirleri alır

1

Kalibrasyon tanımı ve işleyişi

1

Ölçme ve kontrolün tanımı ve Ölçü birimlerinde tarihsel gelişmeler

1

Ölçü birimlerinin dönüştürülmesi, ölçü aletlerinde temel öğeler

   

1

Ölçme hataları boyutların ölçülmesi

 

Bölüntülü kumpasları ve kumpasların genel özelliklerini bilir 0,1-0,05-0,02 mm hassasiyetinde ölçüm yapma becerisi kazanır

1

KUMPASLAR Kumpasın özellikleri kısımları ve çeşitleri

1

Bölüntülü kumpas çeşitleri ve 1/10 verniyenin yapılışı ve okunması

1

1/10 mm verniyeli kumpas okuma uygulamaları

   

1

1/20 mm verniyeli kumpasın yapılışı ve okuma uygulaması

 

İnch (parmak) ölçüleri tanır. 1/16” ve 0,025” bölüntülü cetvelleri okur.
1/128” ve 1/1000” verniyeli kumpaslarla ölçüm yapma becerisi kazanır.

1

1/50 mm verniyeli kumpasın yapılışı ve okuma uygulaması

1

0,05-0,02-0,01 mm hassasiyetli saatli kumpaslar; yapılışı ve okunması

1

 1/8” ve 1/16” bölüntülü cetvel bölüntülerinin okunması

   

1

1/64” ve 1/128” verniyeli kumpasların yapılışı ve okunması

  Kumpasları kalibrasyonu hakkında bilgi sahibi olur

1

1/1000” verniyeli kumpasların yapılışı ve okunması

1

Dijital kumpaslar ve kumpas okuma uygulamaları

1

Kumpas kalibrasyonu ve dikkat edilmesi gereken hususlar

   

1

MİKROMETRELER Kısımları, çeşitleri ve ölçme aralığı

 

Mikrometreleri tanır,çeşitlerini görür.Her tür mikrometre ile ölçme yapma becerisi kazanır.
Mikrometrenin sıfırlama ayarını yapar

1

Mikrometre; çalışma prensibi, bölüntülerin yapısı ve okunması

1

Verniyerli mikrometreler ve okuma uygulamaları

1

Dijital mikrometreler  diğer mikrometre çeşitleri ve mikrometre kalibrasyonu

   

1

Toleranslar; tanımı önemi ve tolerans tablolarının okunup uygulanması

 

Tolerans tablolarını okur simge olarak verilmiş tolerans değerlerini tablodan bulur.
Komparatör –passametre ve passimetreile ölçme ve kontrol becerisi kazanır.

1

Komparatörler ve ölçü saatleri Yaptığı işler

1

Komparatörle kontrol yöntemleri ve kullanma alanları

1

Passa metre ve passimetre çalışma prensibi ve kullanımalanları

   

1

Sınır mastarları (Çatal –tampon) ve uygulama örnekleri

 

Mastarlarla ölçüm yapma ve alma becerisi kazanır.
Gönyelerle açı ölçme becerisi kazanır.
Çekme makinesinde çekme testi yapar.

1

Blok (Johnson) mastarlar, kullanım alanları ve ölçü eldesi

1

Sabit gönyeler 5’ ve 2’ verniyeli üniversal açı gönyeleri okunması

1

Malzemelerin kopma gerilmelerinin ölçülmesi

   

1

Sertlik ve sertlik ölçme yöntemleri

 

Malzemelerin sertlik ölçümünü yapar. Sertlik ölçme makinesini kullanır.
Profil projektör ve üç boyutlu ölçme cihazı ile ölçüm yapmayı görür

1

Brinell ve Rockwell sertlik ölçme metotları ve sertlik ölçme uygulamaları 

1

Mikroskop, projektör ve üç boyutlu ölçme cihaz ölçüm uygulamaları için teknik gezi düzenlenecek.

1

   

1

Ölçme mikroskopları çalışma prensibi ve kullanım alanları

 

Profil projektör ve üç boyut ölçme cihazının çalışma prensibini anlar.

1

Profil projektör çalışma prensibi ve kullanım alanları

1

Üç boyutlu ölçme cihazı özellikleri ve çalışma prensibi

1

Üç boyutlu ölçme cihazı özellikleri ve çalışma prensibi

 

KURS MODÜLÜ

Ölçme Kontrol

Kurs Süresi: 40 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE(Saat)

İŞLENECEK KONULAR

EĞİTİMCİ ADI SOYADI

AÇIKLAMALAR

   

1

Metroloji nin tanımı, önemi ve uygulama alanları

 

Metroloji (Ölçme) biliminin tarihsel gelişimini kapsam alanını ve temel prensiplerini kavrar.
Ölçü birimlerini dönüştürür
Ölçme hatalarını görür ve gerekli tedbirleri alır

 

KURS ANİMASYONU

Ölçme Kontrol
KURS EĞİTİMCİLERİ