TS-EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Seminer Amacı

Güvenli Gıda Üretimi için gerekli HACCP Planlarının nasıl oluşturulacağını, Tehlike Analizlerinin nasıl yapılacağını aktarmak.

Seminer İçeriği

  1. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamı

  2. Temel Terim ve Tarifler

  3. Standart Maddeleri

  4. Tehlike Tanımları

  5. Tehlike Analizi

  6. Kontrol Önlemlerinin Seçimi

  7. HACCP Planı Oluşturma

  8. Çeşitli Uygulamalar

Katılımcı Profili

Gıda ve gıda ile temasta bulunan materyal üretimi, satışında yer alan tüm çalışanlar

SEMİNER EĞİTİMCİLERİ