TEMEL SEVİYEDE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ

Seminer Amacı

Eğitimin Amacı;

Bu eğitim ile katılımcılara iş yaşamlarında uygulayabilecekleri pratik analiz yöntemleri aktarılarak alınacak finansal kararlarda farkındalıklarını artırmaları sağlanacaktır.

 

Seminer İçeriği

İçerik;

·         Günlük ekonomik değerlendirmeler

·         Muhasebe ve Finans Kavramları

·         Türkiye’de finansal sistem

·         Finans yöneticisinin görevleri

·         Bilanço ,Gelir Tablosu ve Ek Mali Tabloların Yorumlanması

·         Karar analizleri

·         Mali veri analiz yöntemleri

·         Örnek olaylar ve örnek tablo yorumlamaları

·         Mali tablolar ile faaliyet verimliliğinin ölçülmesi

 

Katılımcı Profili

Kimler Katılmalı ;

·         Meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun , MYO ve Fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu

·         Uzmanlık alanı finans olmayıp finansal analiz ve raporlama yapmak , mali verileri yorumlamak isteyen yöneticiler

·         Muhasebe ve Finans birimi çalışanları

 

SEMİNER EĞİTİMCİLERİ