İNOVASYON

Seminer Amacı

Amacı: Yeni ve yenilikçi fikirleri, değer yaratan uygulama ve sonuçlara dönüştürme sürecinin özelliklerini, gerekliliğini ve inovatif fikir ve uygulamalar geliştiren bireylerin özelliklerini öğrenmek.

 

Seminer İçeriği

İçeriği:

 • İnovasyon nedir? Ne değildir?
 • Eski köye yeni adet getirmek
 • Başarı hikayeleri
 • Ortak noktalar
 • Ürün İnovasyonu
 • Hizmet İnovasyonu
 • Süreç İnovasyonu
 • Pazarlama İnovasyonu
 • Organizasyonel İnovasyon
 • İnovasyonla ilişkili kavramlar
 • İnovasyon Yönetimi

 

Katılımcı Profili

Her düzeyden katılımcı katılabilir.

SEMİNER EĞİTİMCİLERİ