x (Kapat)

Ağustos Ayı Kurs ve Seminer Planlarımız


AYLIK KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Faaliyetlerimizi Sosyal Medya Üzerinden de Takip Edebilirsiniz.

 


FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS YÖNETİMİ

Seminer Amacı

AMAÇ:

Finansal raporlar ve finansal tabloların bilinmesi, analizlerinin doğru yapılarak yorumlanabilmesi, sürdürülebilir büyüme için önemli kriterler dendir. Bu eğitimde işletmelerde kredi kullanma kararı veren, finans kuruluşlarıyla müzakereleri yürüten, finans, pazarlama veya iş geliştirmeden sorumlu uzman ve yöneticilerin finansal tabloları analiz edebilme ve karar alabilme yetilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca mali müşavirlerin, müşterilerinin ya da çalıştıkları kurumun durumu hakkında yeterli analiz yapabilmesi ve doğru ve zamanında yönlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.www 

Seminer İçeriği

 İÇERİK:

 

* Gunluk Finansal Gelişmeler

* İşletme ve İşletmenin Amaçları

* Muhasebe Tanımı ve İşlevi

* Muhasebenin Temel Kavramları

* Muhasebenin Tarafları

İç kullanıcılar

Dış kullanıcılar

* Mali Tablo Çeşitleri ve Tanımları

Temel mali tablolar

1. Bilanço

2. Gelir  Tablosu

3. Fon Akım Tablosu

4. Nakit  Akım Tablosu

5. Öz Kaynaklar Değişim Tablosu

 

* Bilanço Tanımı ve Açıklamalar

* Bilançonun Teknik Yapısı (Bilançoya İlişkin Temel Formüller)

* Gelir Tablosu Tanımı ve Açıklamalar

* Kar- Faaliyet Karı, 

* Net işletme (çalışma) sermayesi değişim tablosu

Harcama-Maliyet-Gider Kavramları (ve Mali Tablolara Olan Etkileri)

Maddi Duran Varlıklar ve Amortisman Konusu

Giderlerin Sınıflandırılması

Mali Tahlil (Analiz) Yöntemleri

Tutarları Karşılaştırma Yöntemi

Dikey Yüzde Yöntemi

Trend (İndeks) ya da Eğilim Yüzdeleri Yöntemi

Rasyo Yöntemi

Önemli Rasyolar ve Açıklamalar

 

Tüm Rasyolar ,gerçek mali tablolar üzerinden birlikte hesaplanacak ve yorumlanacaktır. Örnek çalışmalar katılımcılar ile birlikte yapılacak ve yorumlanacaktır.

 

* EBIT, EBITDA Kavramları

* Firma Değeri nasıl hesaplanır, EBITda karşılaştırmaları

* Başabaş Noktası nedir?

* Faiz hesapları, faiz ve iskonto kavramları

* Gelecekteki Değer , Bugünkü Değer kavramları

* Paranın Zaman Değeri

* Mali Tablolar üzerinde vaka çalışması ve yorumlama. 

Katılımcı Profili

 KİMLER KATILMALI:

İşletme Sahipleri,Mali müşavirler, tüm bölüm yöneticileri,İşletmelerin finans birimi çalışanları,Pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu uzmanlar,Denetçiler, yeni iş kuracak girişimciler, işletme ve finans bölümlerinde okuyan öğrenciler 

SEMİNER EĞİTİMCİLERİ