x (Kapat)

Ağustos Ayı Kurs ve Seminer Planlarımız


AYLIK KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Faaliyetlerimizi Sosyal Medya Üzerinden de Takip Edebilirsiniz.

 


KALKINMA AJANSLARI İÇİN PROJE HAZIRLAMA

Seminer Amacı

AMAÇ:

Ajans tarafından yapılan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla TR33 Bölgesi’nin beşeri sermayesini ve kurumsal kapasitesini geliştirici nitelikteki eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma faaliyetlerinin desteklendiği 2017 TEKNİK DESTEK programının tanıtılması.

Program Öncelikleri;

1.     Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi

2.     Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarının desteklenmesi

Seminer İçeriği

İÇERİK: AVRUPA BİRLİĞİ HİBE FON KAYNAKLARI PROJE YAZMA

1.       Zafer Kalkınma Ajansı Genel Tanıtım

2.       Proje teklif Çağrıları

3.       Teknik destek  Programının Tantımı

4.       Proje Yazma Teknikleri

Katılımcı Profili

KATILIMCI DÜZEYİ:

Program kapsamında aşağıdaki kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır:

·         Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlık, Bölge Müdürlüğü, İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü vb.)

·         Mahalli İdareler (Belediye, İl Özel İdare, Köy Muhtarlığı, 5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri)

·         Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar ve Borsalar)

·         Üniversiteler (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Araştırma Merkezi, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul)

·         Kooperatifler ve Birlikler (Kar Amacı Gütmeyen)

·         Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)

·         Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Vakıf, Sendika, Konfederasyon, Federasyon vb.)

·         Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliği haiz işletmeler

 

 

SEMİNER EĞİTİMCİLERİ