x (Kapat)

Ağustos Ayı Kurs ve Seminer Planlarımız


AYLIK KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Faaliyetlerimizi Sosyal Medya Üzerinden de Takip Edebilirsiniz.

 


Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi
Kursun Amacı
  Sektörün dış ticaret alanında çalışan yetişmiş ve yetişmekte olan elemanların Dış Ticaret Sektöründeki kullanılan bilgi ve belgelerin mevzuatına uygun düzenlenmesi, yeniliklerin takibi konularında kendilerini yetiştirerek 
alanlarında uzmanlaşmak isteyen meslek elemanlarıdır. 
 
     
  Kursun İçeriği  
 
 • Para Politikaları ve Ticaret Anlaşmaları
   
 • Dış Ticaret İşlemleri 
   
 • Dış Ticaret Mevzuatı, Kambiyo İşlemleri Fikri, Sınai Haklar ve Tahkimi
   
 • Dış Ticaret Finansmanı ve Banka İşlemleri 
   
 • Dış Ticarette Muhasebe İşlemleri 
   
 
  Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar  
  1. Yüksek Öğretimi Tamamlamış olmak. (Ön Lisans-Lisans-Y. Lisans) 
2. Sektörün Dış Ticaret alanında çalışıyor olmak veya dış ticaret alanında 
çalışmaya aday olmak. 
3. Herhangi bir Yüksek Öğretimin Dış Ticaret alan ve dallarından mezun 
olmak (İşletme-İktisat-Maliye-Muhasebe ve Ekonomi gibi vb…) 
 
     
  Kimler Katılabilir?  
  Üniversite, MYO ve Lise mezunları.  
     
  Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler  
  Mesleğin ait olduğu alandaki gelişen ve değişen mevzuat yeniliklerini 
kazanmaları sağlanır . 
Alanın gerektirdiği uzmanlık bilgilerine sahip olabilecektir. 
Mesleğin gerektirdiği iş ve işlemler ile sevk ve idaresini yapabilecektir. 
Mesleğin gerektirdiği özel meslekî yeterlikleri kazanabilecektir. 
Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme 
olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir. 
 
     
  Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)  
  Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Muhasebe ve Finans 
alanında, 

1. Dış ticaret ile ilgili faaliyette bulunan her türdeki kurum/kuruluşlar, 
2. Kurum ve kuruluşların ihracat-ithalat ve gümrük işlemlerinin yürütülmesinde, 
3. Firmaların Dış Ticaret Muhasebe servislerinin sevk ve idaresinde, 
4. Özel Danışmanlık veya Müşavirlik bürolarında, 
5. Kendilerine ait Dış Ticaret Danışmanlık Ofislerinde çalışabilirler. 
 
     
  Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)  
  Dış Ticaret Danışmanı v.b  
     
  Süre  
 

Toplam kurs süresi 80 saattir. 8 hafta sürer.

Hafta içi akşamları 18:00-22:00 saatleri arasında, 

Hafta sonu 08:30-13:30 veya 13:30-18:30 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi

Kurs Süresi: 80 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE(Saat)

İŞLENECEK KONULAR

EĞİTİMCİ

AÇIKLAMALAR

   

1

Ülkemizin Dış ticaret gelişimi ve durumu. İhracatın tanımlanması

 

İhracat Mevzuatı hakkında bilgi verme, İhracat şekillerini  ve Serbest bölgelerin farklı yönlerini anlatma.

1

İhracatçının tanımlanması. İhracat çeşitleri. İhracat işlemlerinde izlenecek prosedürler.

1

İhracat Mevzuatı ve İhracat Rejimine ilişkin esaslar. İhracat şekilleri ve bunlara göre yapılacak işlemler.

1

Serbest Bölgelerin tanımı, avantajları ve bu bölgelere yapılan ihracat prosedürleri.

   

1

İthalatın Tanımı. İthalat Mevzuatı ve İthalat Rejimine İlişkin Esaslar

 

İthalat Mevzuatını, İthalat Rejimi ve Tebliğlerini anlatma, çeşitli işlemlerde başvurulacak kuruluşları ve devlet yardımlarını öğretme.

1

Gümrük Giriş Tarife Cetveli. İthalat tebliği ve yönetmelikler.

1

İhracat ve İthalat İşlemlerinin Çeşitli aşamalarında Başvurulacak Kuruluşlar,

1

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından düzenlenen İhracata Yönelik Devlet Yardımların uygulama usul ve esasları.

   

1

İhracatta sağlanan KDV istisnası ve iadesi.İhracat ve İthalat sözleşmeleri

 

KDV istisnası ve iadesi hakkında bilgi verme ve uluslar arası teslim şekillerini anlatma.

1

Uluslararası teslim şekilleri.( E grubu, F grubu teslim şekilleri)

1

Uluslararası teslim şekilleri.( C grubu, D grubu teslim şekilleri)

1

Uluslar arası teslim şekilleri ile ilgili örnekler.

   

1

İhracat ve İthalat Fiyatının Belirlenmesi.

 

İhracat fiyatının belirlenmesi ve akreditifli ödeme hakkında bilgi verilmesi.

1

Fiyat belirleme ile ilgili örnekler. Uluslar arası ödeme şekilleri.Akreditifli ödeme.

1

Akreditifli ödeme ile ilgili genel esaslar. Akreditif tarafları, görevleri ve akreditif işlemlerinde yer alan bankalar.

1

Akreditif işlemleri ve akreditifli ödemenin iki tarafa sağladığı avantajlar.

   

1

Akreditif çeşitleri.

 

Akreditifli ödemenin çeşitleri hakkında bilgi verilmesi, örnek uygulanarak konunun pekiştirilmesi ve vesaik mukabili ödeme

1

Akreditif çeşitlerinden vadeli ve kabul kredili akreditif.

1

Akreditif açtırma talimatının düzenlenmesi ve bir akreditif küşat metni.

1

Uluslar arası ödeme şekillerinden vesaik mukabili ödeme. Tarafların sorumlulukları, avantajlı ve dezavantajlı yönleri.

   

1

Uluslararası ödeme şekillerinden mal mukabili ödeme. Tarafların sorumlulukları, avantajlı ve dezavantajlı yönleri.

 

Mal mukabili ve diğer ödeme şekilleri hakkında bilgi verilmesi. Proforma faturanın anlatılması ve örnek düzenlenmesi.

1

Peşin ödeme, Alıcı firma prefinansmanı, Karşı ticaret çeşitleri.

1

Factoring ve Forfaiting yoluyla finansman ve bunlarla ilgili örnekler.

1

Dış Ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler. Ticari Belgeler. Proforma Fatura belgesi ve düzenlenmesi

   

1

Ticari Fatura belgesi ve düzenlenmesi, dış ticarette kullanılan diğer fatura türleri.

 

Ticari faturanın, çeki listesinin, koli listesinin, ATR belgesinin ve EUR.1 belgesinin anlatılması ve düzenlenmesi.

1

Çeki Listesi, Koli Listesi  belgeleri ve düzenlenmesi, ticari belgeler bölümünde yer alan diğer belgeler.

1

Resmi Belgeler. Dolaşım Belgeleri. ATR belgesi ve düzenlenmesi.

1

Dolaşım Belgelerinden EUR.1 belgesi ve düzenlenmesi

   

1

Menşe Belgeleri. ABC ve GSP menşe belgeleri ve düzenlenmeleri.

 

Menşe belgeleri ve  standardizasyonla ilgili belgeler, düzenlenmesi ve örnekler üzerinde incelenmesi.

1

Dış Ticarette Standardizasyon Mevzuatı.

1

Kontrol ve Uygunluk Belgeleri.

1

Sağlık Sertifikaları ve diğer resmi belgeler.

   

1

Taşıma Belgeleri-Deniz Konşimentosu ve düzenlenmesi.

 

Taşıma belgeleri hakkında bilgi verilmesi, düzenlenmesi ve örnekler üzerinde incelenmesi.

1

Özellikli Konşimentolar

1

Diğer Taşıma Belgeleri.(Havayolu Konşimentosu, Demiryolu Hamule senedi, CMR Belgesi, Nakliyeci Makbuzu)

1

FIATA Tesellüm Belgeleri. Sigorta Belgeleri.

   

1

Finansman Belgeleri. Poliçe ve Bono belgeleri ve düzenlenmesi. Diğer finansman belgeleri.

 

Finansman belgeleri ve ithalat ile ilgili gümrük işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve bunlarla ilgili örnekler yapılması.

1

Gümrük Mevzuatına göre İthalatta Gümrük işlemleri.

1

İthalat esnasında gümrükte alınan vergiler ve bunların hesaplanması.

1

İthalat esnasında gümrükte alınan vergiler ve bunların hesaplanması. Gümrük Beyannamesi düzenlenme esasları.

   

1

Gümrük Beyannamesi düzenlenme esasları.

 

Gümrük beyannamesinin düzenlenmesi hakkında bilgi verilmesi, örnek uygulanması, kambiyo mevzuatının anlatılması.

1

Giriş(İthalat) Gümrük Beyannamesinin düzenlenmesi.

1

Gümrük Mevzuatına göre İhracat Gümrük işlemleri

1

İthalat ve İhracata ait kambiyo Mevzuatı esasları ve uygulamaları.

   

1

Akreditif ödeme şekline göre örnek uygulaması. Proforma faturanın düzenlenmesi

 

Akreditifli ödeme şekline göre örnek uygulanması.

1

Satış sözleşmesinin düzenlenmesi.

1

Akreditif küşat metninin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

1

Ticari fatura ve diğer belgelerin düzenlenmesi

   

1

Diğer belgelerin düzenlenmesi.

 

Akreditifli ödeme şekline göre

örnek uygulanması.

1

Gümrük Beyannamesinin düzenlenmesi.

1

Kambiyo Mevzuatına göre bedel tahsili ve hesap kapatma işlemlerinin yapılması.

1

Vesaik mukabili ödeme şekline göre örnek uygulaması.Proforma faturanın düzenlenmesi.

   

1

Sözleşmenin düzenlenmesi.

 

Vesaik Mukabili ödeme şekline göre örnek uygulanması.

1

Ticari Fatura ve diğer belgelerin düzenlenmesi.

1

Gümrük Beyannamesinin düzenlenmesi.

1

Kambiyo Mevzuatına göre bedel tahsili, ve hesap kapatma işlemlerinin yapılması.

   

1

Gümrük Birliği Çerçevesinde Dış Ticaret Rejimleri-Dahilde İşleme Rejimin genel esasları

 

Dahilde İşleme Rejiminin anlatılması ve uygulama örneklerinin verilmesi.

1

Dahilde İleme Rejimi ile ilgili Mevzuat düzenlemeleri.

1

Dahilde işleme rejimi ile ilgili uygulama esasları

1

Dahilde işleme rejimi ile ilgili uygulama esasları

   

1

Gümrük Birliği Çerçevesinde Dış Ticaret Rejimleri-Hariçte İşleme Rejimin genel esasları

 

Hariçte İşleme Rejiminin anlatılması ve uygulama örneklerinin verilmesi.

1

Hariçte İleme Rejimi ile ilgili Mevzuat düzenlemeleri.

1

Hariçte işleme rejimi ile ilgili uygulama esasları

1

Hariçte işleme rejimi ile ilgili uygulama esasları

 

 

KURS MODÜLÜ

Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi

 

MODÜLLER SÜRE KAZANDIRILAN YETERLİLİKLER
Para Politikaları ve Ticaret Anlaşmaları 16 Para Politikaları ve Ticaret Anlaşmaları yetkinliğine sahip olmak
Dış Ticaret İşlemleri 24 Dış Ticaret İşlemlerini yapmak
Dış Ticaret Mevzuatı, Kambiyo İşlemleri Fikri, Sınai Haklar ve Tahkim 16 Dış Ticaret Mevzuatı, Kambiyo İşlemleri Fikri, Sınai Haklar ve Tahkim ile ilgili yetkinliğe sahip olmak
Dış Ticaret Finansmanı ve Banka İşlemlerini 8 Dış Ticaret Finansmanı ve Banka İşlemleri yapabilmek
Dış Ticarette Muhasebe İşlemleri 16 Dış Ticarette Muhasebe İşlemlerini yapmak

 TOPLAM

80  
 
free abortion pills abortion clinics reasons against abortion

KURS ANİMASYONU

Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi
KURS EĞİTİMCİLERİ