x (Kapat)

Ağustos Ayı Kurs ve Seminer Planlarımız


AYLIK KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Faaliyetlerimizi Sosyal Medya Üzerinden de Takip Edebilirsiniz.

 


Elektrik Kumanda ve Otomasyon Teknikleri

KURS İÇERİĞİ

Elektrik Kumanda ve Otomasyon Teknikleri
Kursun Amacı
 
İşletmelerde, elektrik bakım işlerinde çalışacak teknik elemanlara temel kumanda devre elemanlarını, koruma rölelerini, yumuşak yol vericileri, invertörleri tanıma ve kumanda devrelerini normlara göre çizebilme, okuyabilme ve çizimini yaptığı devreleri kurup arızalarını giderebilme ile ilgili yeterlilikler kazandırmaktır.
 
     
  Kursun İçeriği  
 
 • Temel kumanda devre elemanlarının yapıları, çalışması ve kullanım alanlarını tanıtım
     - Butonlar , Sinyal anahtarları ve Mikro anahtarlar
     - Kontaktörler, Sınır anahtarları ve Paket şalterler
     - Kumanda kabloları ve Zaman röleleri

 • Rölelerin yapıları, çalışmaları ve kullanım alanlarını tanıtım 
     - Sigortalar, Kaçak akım röleleri ve Motor koruma röleleri
     - Sıvı seviye kontrol röleleri ve Fotosel röleler
     - Selenoid valfler, Termostadlar ve Basınç anahtarları
     - Algılayıcılar

 • Kumanda elemanlarının sembolleri ve devre şemalarının çizimini tanıtma

 • Temel ve problem kumanda devre uygulamalarını tanıtım ve uygulanması 
     - İlk hareket devreleri
     - Devir yönü değiştirme devreleri
     - Yol verme devreleri
     - Frenleme devreleri
     - İki devirli çalıştırma devreleri

 • Yumuşak yol vericilerin yapıları, çalışması ve kullanım alanlarını tanıtım

 • İnvertörlerin yapıları, çalışması ve kullanım alanlarını tanıtım

 • Konularla ilgili işletme uygulamalarını tanıtım ve uygulanması

 
  Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar  
 
1. Meslek liselerinin mezunları, MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak. 
2. İşletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak. 
3. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak. 
 
     
  Kimler Katılabilir?  
  Mesleki Eğitim Merkezi, Endüstri Meslek Liseleri, MYO'ları veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup çalışan veya çalışmayanlar,
MYO ve üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencileri.
 
     
  Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler  
  Temel Kumanda elemanları ve koruma röleleri ile kumanda etme bilgi ve yeteneği kazanır. 
Kuracağı devrelerin şemalarını normlara göre çizip okuyabilir. 
Kumanda devrelerinde meydana gelen arızaları bulabilir ve giderebilir. 
Yumuşak yol vericileri tanır ve devreye bağlantılarını yapabilir. 
İnvertörleri tanır, devreye bağlantılarını ve programlarını yapabilir.
 
     
  Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)  
  Elektrik-elektronik alanında hizmet veya üretim yapan işyerlerinde,
İşletmelerin elektrik bakım birimlerinde,
İşletme otomasyonu ile ilgili kuracağı özel işyerinde.
 
     
  Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)  
 
İşletmelerin elektrik bakım birimlerinde teknik eleman olarak çalışabilir,
Özel işyeri kurarak işletmelerin elektrik otomasyonu işlerini kurabilir ve bakımını yapabilir,
Elektrik panolarının montaj işlerini yapabilir.
 
     
  Süre  
  Toplam kurs süresi 64 saattir 
Hafta sonu düzenlendiğinde 8 hafta sürer.
09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

Elektrik Kumanda ve Otomasyon Teknikleri

Kurs Süresi: 64 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

MODÜL 1. ELEKTRİK KUMANDA VE KORUMA DEVRE ELEMANLARI

 

 

2

A.ELEKTRİK KUMANDA ELEMANLARI

1.3 Fazlı Asenkron Motorlar: Yapısı, Parçaları; Çalışma prensibi, Bobin ve Klemens bağlantıları, Arıza çeşitleri ve Giderilmesi.

 

 

 

 

2

2.Kumanda kabloları yapısı, çeşitleri ve kullanma alanları.

3.Paket şalterler ,Yapısı ,Çalışması,çeşitleri

4.Kumanda butonları,Yapısı,Çalışması, çeşitleri

 

 

 

 

2

5.Sınır anahtarları,Yapısı,Çalışması,Çeşitleri

6.Kontaktörler,Yapısı,Çalışması,Çeşitleri

 

 

 

 

2

7.Sinyal lambaları,Yapısı,çalışması,Çeşitler

8.Röleler ,Yapısı,Çalışması,Çeşitleri

9.Termostatlar,Yapısı,Çalışması,Çeşitleri

 

 

 

 

2

10.Zaman röleleri,Yapısı,Çalışması,Çeşitleri

11.Selenoid valfler Yapısı, çalışması ve kullanım alanları

12.Basınç anahtarları yapısı ,çalışması ve kullanım alanları

 

 

 

 

2

B.ELEKTRİK KORUMA ELEMANLARI

1.Sigortalar ,Yapısı,Çalışması,Çeşitleri

 

 

 

 

2

2.Kaçak akım röleleri Yapısı, çeşitleri ve kullanım alanları

3.Kompact Şalterler  Yapısı, çeşitleri ve kullanım alanları.

 

 

 

 

2

4.Aşırı akım röleleri Yapısı,Çalışması,Çeşitleri

 

 

 

 

2

5.Motor Koruma Şalterleri  Yapısı, çeşitleri ve kullanım alanları.

 

 

 

 

2

6.Gerilim koruma rölesi Yapısı,Çalışması,Çeşitleri

 

 

 

 

2

7.Faz koruma rölesi  Yapısı,Çalışması,Çeşitleri

 

 

 

 

2

8.Termistörler Yapısı,Çalışması,Çeşitleri

 

 

TARİH

SAATLER

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

 MODÜL 2. ASENKRON MOTOR YOL VERME, FRENLEME VE KUMANDA TEKNİKLERİ

 

 

2

A.OTOMATİK KUMANDA VE GÜÇ ŞEMALARININ DEVRELERİNİ KURMAK

1.Asenkron motorların kumanda teknikleri

a.Kumanda devre elemanlarının sembollerinin tanıtımı

b.Kumanda ve Güç devrelerinin çiziminin tanıtımı ve uygulanması

1.1.Bir yönde sürekli çalıştırma

 

 

 

 

2

1.1.1.Butonlarla basit çalıştırma,

1.1.2.Butonlarla Röleli kesik çalıştırma

1.2.Birden çok kumanda merkezinden çalıştırma

 

 

 

 

2

1.3.Temassız algılayıcılar yapısı, çeşitleri, çalışması ve kullanım alanları

1.3.1.Algılayıcılarla yapılan kumanda uygulamaları

 

 

 

 

2

1.4.Devir yönü değiştirme ile çalıştırma   

1.4.1.Üç fazlı motorların elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirme

1.4.2.Üç fazlı motorların buton kilitlemeli devir yönü değiştirme

1.4.3.Üç fazlı motorların paket şalterlerle devir yönü değiştirme

 

 

 

 

2

1.5.Hareket sınırlamalı çalıştırma

1.6.Zaman ayarlı çalıştırma

 

 

 

 

2

1.6.Zaman ayarlı çalıştırma    

 

 

 

 

2

1.7.Faz sırası rölesi ile çalıştırılması

1.8.Aşırı ve düşük gerilim rölesi çalıştırılması

 

 

 

 

2

1.9.Sağ sol rölesi ile

1.10.Sıvı seviye rölesi ile çalıştırılması

 

 

 

 

2

2.1 Fazlı Yardımcı Sargılı Asenkron Motorlar

2.1.Yapısı, Parçaları; Çalışma prensibi, Bobin ve Klemens bağlantıları, Arıza çeşitleri ve Giderilmesi

 

 

 

 

2

2.2.Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun çalıştırılması  

2.2.1. Fazlı yardımcı sargılı motorun basit çalıştırılması

2.2.2.Paket şalterlerle bir fazlı motorları basit çalıştırma

 

 

 

 

2

2.2.3.Bir fazlı motorların butonlarla devir yönü değiştirme

2.2.4.Bir fazlı motorların paket şalterlerle devir yönü değiştirme

3.Solid State Relay(SSR) yapısı ve kullanım alanı

 

 

 

 

2

B.ASENKRON MOTORLARA YOL VERME VE FRENLEME YÖNTEMLERİ

1.Kalkınma sırasında motorun şebekeye etkileri  

2.Yol verme yöntemleri

 

 

 

 

2

2.1.Direnç ile yol verme          2.2.Oto trafosu ile yol verme

2.3. Yıldız üçgen yol verme   

 

 

 

 

2

3.Asenkron Motorların devir sayısı değiştirme yöntemleri

3.1.Dahlender Sargılı motorlar

3.2.Tek sargılı iki devirli motorların basit çalıştırılması

3.3.Tek sargılı iki devirli motorların çeşitli iki devirli çalıştırılması

 

 

 

 

2

4.Yumuşak yol verici ile yol verme

 

 

 

 

2

5.Frenlemenin önemi ve çeşitleri 

5.1.Ani durdurma    5.2.Balatalı frenleme

5.3.Dinamik frenleme    

5.3.1.Üç fazlı motorların dinamik frenlemesi

5.3.2.Yıldız-Üçgen çalışan motorların dinamik frenlemesi

 

 

 

 

2

6.İnverterlerin yapısı ,çalışması,bağlantısı ve kullanım alanları

6.1.İnverter uygulaması

 

 

 

 

2

7.Senkron Makineler,Üniversal Motorlar,Gölge kutuplu Motorlar , DC Motorlar,Step Motorlar Yapısı, Parçaları; Çalışma prensibi, Bobin ve Klemens bağlantıları, arıza çeşitleri ve giderilmesi.Servo Motorlar ve servo sistemler

 

 

 

 

2

8.Kompanszasyon Sistemleri

8.1.Kompanzasyonun amacı

8.2.Kompanzasyon için kullanılan malzemelerin tanıtılması

8.3.Çeşitli kompanzasyon şeması ve panosunun incelenmesi

 

 

 

 

2

9.Otomasyon Çizim Programı

9.1.Menülerin ve sembol kütüphanesinin tanıtılması

 

 

 

 

KURS MODÜLÜ

Elektrik Kumanda ve Otomasyon Teknikleri

Kurs Süresi: 64 saat

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Elektrik kumanda ve koruma devre elemanlarının yapı ve bağlantılarını yapmak

Elektrik Kumanda ve Koruma Devre  Elemanları

40/32

2

Asenkron motorlara yol verme ve frenleme yöntemleri ile kumanda tekniklerini yapmak

Asenkron Motorlara Yol Verme, Frenleme ve Kumanda Teknikleri

40/32

TOPLAM

80/64

 

 

KURS ANİMASYONU

Elektrik Kumanda ve Otomasyon Teknikleri
KURS EĞİTİMCİLERİ