x (Kapat)

Ağustos Ayı Kurs ve Seminer Planlarımız


AYLIK KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Faaliyetlerimizi Sosyal Medya Üzerinden de Takip Edebilirsiniz.

 


Özlük ve Bordrolama İşlemleri

KURS İÇERİĞİ

Özlük ve Bordrolama İşlemleri

Kursun Amacı:

İşletmelerin; insan kaynakları birimi, personel birimi, muhasebe birimlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve elemanlarının iş hukuku ve personel uygulamaları konusunda eksikliklerini tamamlaması ve yasal gerekliliklere uygun iş yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli bilgilerin uygulamalı olarak, aktarılması amaçlanmaktadır.

Kursun İçeriği:

 • Personel özlük işlemleri
 • İş Sözleşmeleri
 • Yasal Bildirimler
 • E-Bildirge ve İşveren Teşvikleri
 • Ücret ve Ücret Bordrosu
 • Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı
 • Primler ve İkramiyeler

 

Kimler Katılmalı

 • İşletmelerin Özlük, Bordrolama ve SGK işlemlerini gerçekleştirenler,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek, kariyer yapmak isteyenler,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanları, uzman yardımcıları ve elemanları,
 • Mali Müşavirler,
 • YMM, MM ve SMMM bünyesinde çalışan ve firmaların bordro ve personel işlerini yürüten muhasebe yetkilileri ve elemanları
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler

 

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar:

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,

b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,

c. En az okur yazar olup işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 6 ay çalışmış veya çalışıyor olmak.

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler:

Özlük ve Bordrolama  Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,

1. İş hukuku ve personel uygulamaları konusunda yasal gerekliliklere uygunluğu sağlaması,

2. Yasal mevzuatlara uygun şekilde ücret bordrosu hazırlaması amaçlanmaktadır.

Amaçlanmaktadır

Süre:

Toplam kurs süresi 26 saattir.

KURS PLANI

Özlük ve Bordrolama İşlemleri
Özlük ve Bordrolama İşlemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Konu Başlığı

Süre/Saat

Açıklamalar

Personel özlük işlemleri

4

1. Özlük İşleri

2. Amaç Ve İşlevleri

3. Görev Ve Sorumlulukları

4. Personel Özlük Dosyası İçeriği

5. İşe Giriş, İşten Çıkış İşlemleri

İş Sözleşmeleri

4

6. Yabancı Çalıştırma Şartları

7. İş Sözleşme Türleri Ve Önemi

8. Çalışma Türleri

9. Puantaj Nedir, Ne İşe Yarar?

10. Günlük, Aylık Puantaj Nasıl Hesaplanır?

Yasal Bildirimler

4

11. Hafta Tatili, Genel Tatil, Fazla Mesai Çalışmalarında Puantaj Nasıl Olmalıdır?

12. İzin Türleri, İş Kanunumuzda İznin Yeri, Ücret – İzin İlişkisi

13. Yıllık Ücretli İzin Hakedişi, Kullanımı, Ücretsiz Yol İzni Şartları

14. Çalışan’ın Yıllık İzin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

15. Fazla Çalışma Uygulamaları Ve Fazla Çalışma Muvafakatnamesi

11. Hafta Tatili, Genel Tatil, Fazla Mesai Çalışmalarında Puantaj Nasıl Olmalıdır?

12. İzin Türleri, İş Kanunumuzda İznin Yeri, Ücret – İzin İlişkisi

13. Yıllık Ücretli İzin Hakedişi, Kullanımı, Ücretsiz Yol İzni Şartları

14. Çalışan’ın Yıllık İzin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

15. Fazla Çalışma Uygulamaları Ve Fazla Çalışma Muvafakatnamesi

E-Bildirge ve İşveren Teşvikleri

4

16. Resmi Bildirimler Ve Zamanında Yapılmasının Önemi (Sgk, İşkur,

Kolluk Kuvvetleri)

17. İş Kazaları Ve Bildirim Süreçleri

18. Disiplin Süreçleri

19. İbraname Nedir, Hangi Durumlarda Kullanılır?

20. İkale Sözleşmesi Nedir, Hangi Durumlarda Kullanılmalıdır?

21. İş Feshinin Geçerli Sayılması İçin Dikkat Edilmesi

 

Ücret ve Ücret Bordrosu

4

1. Ücret Bordrosu

2. Ücret tanımı, şekilleri ve çeşitleri

3. Yasal olarak ücret bordrosunda bulunması gereken bilgiler

4. Dönemsel bordro değişkenleri

5. Ücret hesap pusulası

6. Ücret mahiyetinde değerlendirilen diğer ödemeler

7. Bireysel emeklilik, özel sağlık sigortası, hayat sigortasının bordrolaştırılması

8. Devreden sigorta matrahının hesaplanması

9. SGK, Gelir Vergisi, Damga Vergisi primlerine tabi olan ve olmayan ücretler

10. Ücretin ödenme yöntemleri

11. Ücret kesme cezası

12. Vergi müstesnaları

Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı

4

13. Sosyal ve ayni yardımların bordrolaştırılması

14. Yemek ve yol ücretlerinin bordrolaştırılması

15. Asgari geçim indirimi

16. İşveren maliyeti hesaplaması

17. Kıdem, ihbar tazminatında ücrete dair ödenekler nelerdir, hangi durumlarda eklenir?

18. Kıdem, İhbar tazminatı hesaplamaları (özel kodlarla hazırlanmış Excel örnekleri)

19. Ay kapanışlarında yapılması gerekenler

20. SGK Uygulamaları ve Diğer Uygulamalar

21. İşyeri açılışı

22. İşe giriş ve işten ayrılış bildirimleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar

23. SGDP’li çalışanların bildiriminde dikkat edilmesi gereken hususlar

24. Aylık prim ve hizmet belgesinin hazırlanması

Primler ve İkramiyeler

4

25. Yeni giriş ve işten ayrılışlarda SGK gün sayısının tespit edilmesi

26. SGK primine tabi olan ve olmayan ödenekler

27. Raporlu çalışanların sigortalılığı

28. Eksik gün nedenlerinin belirlenmesi

29. İşten çıkış nedenlerinin önemi

30. İşveren teşvikleri

31. İdari para cezaları

32. İş kazalarının SGK’ya bildirimi

33. Engelli çalışan teşviği için SGK’ya bildirim

34. Eksik gün bildirimi

35. İŞKUR bildirimleri

36. Kolluk kuvvetlerine yapılması gerekli bildirimler

 

KURS MODÜLÜ

Özlük ve Bordrolama İşlemleri

KURS ANİMASYONU

Özlük ve Bordrolama İşlemleri
KURS EĞİTİMCİLERİ