x (Kapat)

Ağustos Ayı Kurs ve Seminer Planlarımız


AYLIK KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Faaliyetlerimizi Sosyal Medya Üzerinden de Takip Edebilirsiniz.

 


Motor Yönetim Sistemleri

KURS İÇERİĞİ

Motor Yönetim Sistemleri
Kursun Amacı
  Motorlu araçlar sanayi, teknolojik gelişmenin ve değişimin en hızlı gerçekleştiği sektörlerden biridir. Küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet şartları sebebi ile stratejik bir sanayi olan bu sektör için devletler tarafından özel düzenlemeler yapılmaktadır. Motorlu araçlar sanayisi, ülke istihdamına en büyük katkıda bulunan sektörlerden biridir. Ayrıca yan sanayi ile birlikte, akaryakıt istasyonları, otomotiv ürünlerine yönelik reklam ve sigorta hizmetleri, oto kiralama şirketleri, karayolu taşımacılığı ve otopark hizmetleri, yedek parça, satış ve satış sonrası hizmetler gibi sektörle ilişkili iş kolları düşünüldüğünde geniş çaplı, dolaylı bir istihdam yaratıldığı da bir gerçektir. Bu sebeplerden dolayı araç teknolojileri konusunda deneyim kazanabilecek ara elemanların gelişimlerine bu kurs destek olmaktır.  
     
  Kursun İçeriği  
 
  • Hassas ölçü aletlerini kullanabilmek
  • İçten yanmalı motorlarda kullanılan terimler
  • Genel motor parçaları ve yardımcı sistemler
  • Motor yönetiminde yer alan sistemler
  • Elektronik Ateşleme Sistemi /Sensörler ve Kumandalar/
  • Yakıt Enjeksiyon Sistemleri /Sensörler ve Kumandalar/
  • Turbo-şarj ve İntercoole
  • Common Rail Dizel Enjeksiyon /Sensörler ve Kumandalar/
 
  Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar  
 
Temel Teknik Resim, Ölçme ve Kontrol Bilgisi en az ikisini almış olmak.
 
     
  Kimler Katılabilir?  
  Üniversite, MYO , Endüstri Meslek Lisesi okuyanlar. Ayrıca bu alanlarda çalışmak isteyenler.  
     
  Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler  
  İşe uygun ölçü aleti kullanarak ölçüm yapabilit.
Motor mekanik parçalarının bakımını katalogda belirtilen esaslara uygun olarak yapabilir.
Motor yönetim sisteminde yer alan kontrol sistemlerini, sensör ve kumandaların yapılarını bilir
Turbo-şarj,İntercooler ve Comoon Rail sistemlerin çalışma prensiplerini öğrenir
 
     
  Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri))  
  Motorlu araç servisleri,
2. Motorlu araç bakım ve onarım atölyeleri,
3. Motorlu araç fabrikaları,
4. Motorlu araç satış noktaları,
5. Motorlu araçlar yedek parça satışı. vb. yerlerde
 
     
  Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)  
  Servis Yetkilisi, Formen ve Otomotiv Elektromekaniker  
     
  Süre  
 
Toplam kurs süresi 64 saattir. 7 hafta sürer.

Hafta içi akşamları 18:00-22:00 saatleri arasında, 

Hafta sonu 08:30-13:30 veya 13:30-18:30 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

Motor Yönetim Sistemleri

Kurs Süresi: 64 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

 

13:00
18:00

5

BÖLÜM: I  ÖLÇME KONTROL VE MARKALAMA
Ölçme; -Ölçmenin Tanımı ve Önemi, Ölçmeyi Etkileyen Faktörler
—Uzunluk Ölçü Sistemleri 1.Metrik Sistem, 2.Inch (parmak) Sistemi)
—Sürmeli kumpaslar ve kumpas uygulamaları (1/20, 1/50 mm ve 1/64” kumpaslar)

 

 

Mekanik Bakımda ölçmenin önemini anlar. Sürmeli kumpaslarda ölçme işlemlerini yapar.

—Mikrometreler ve uygulamaları   (0.01 mm Hassasiyetinde Mikrometre)
—Komparatörler ve uygulamaları   (0.01 mm hassasiyetinde Komparatör)
—Alıştırma Toleransları,  Tolerans sistemleri; normal delik ve normal mil sistemine göre düzenlenmiş tabloların okunması

Mikrometreler ile hassas ölçme işlemlerini yapar.

Kömparatörler ile uygun ayarlamaları yapmak,

 

13:00
18:00

5

 

BÖLÜM: II İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

1. İŞYERI GÜVENLIĞI VE TEHDIT EDICI UNSURLAR-TANIMI, ÖNEMI, AMACI, İŞÇI SAĞLIĞI, GENEL GÜVENLIK, KIŞI GÜVENLIĞI, TEZGÂH VE CIHAZ GÜVENLIĞI, MAKINELERE TAKILAN KORUYUCU APARATLAR, BINALARDA GÜVENLIĞI TEHDIT EDICI UNSURLAR

 

İşyerinde güvenlik önlemlerini alabilecektir
Meslek hastalıklarına karşı güvenlik önlemlerini alabileceksiniz.

İşyerlerinde olabilecek kaza ve yaralanmaların sebeplerini kavramak

2. MESLEK HASTALIKLARI.  SINIFLANDIRILMASI VE ÇÖZÜMLERI

3. KAZA VE YARALANMAİŞ KAZASINI MEYDANA GETIREN NEDENLERYARALANMA ŞIDDETININ BELIRLENMESI KAZALARIN İŞ GÜCÜNE VE EKONOMIYE ETKILERI

 

13:00
18:00

 

5

 

BÖLÜM: III STANDART MAKİNE ELEMANLARI
—Birleştirmenin Önemi ve Çeşitleri,  Vidalı Birleştirmeler ve Çeşitleri,
—Birleştirme(Montaj) Çizimleri ve Montaj resimlerin okunması,
— Cıvata sökme takma ve tork kuvveti uygulamaları, Vidalı Birleştirme Uygulamaları,

 

 

Standart Makine Elemanlarını Tanıma, Görevlerini Öğrenir.
Komple resimlerde standart makine elemanlarını tanır.

Vidalı, Kamalı, Pimli ve perçinli birleştirme uygulamalarında beceri kazanır

          

—Kamalı Birleştirmeler ve Çeşitleri,
—Pimli Birleştirmeler ve Çeşitleri,
—Perçinli Birleştirmeler ve Çeşitleri,
—Birleştirme(Montaj) Çizimleri ve Montaj resimlerin okunması,
—Kamalı ve Pimli Birleştirme Uygulamaları,

 

13:00
18:00

 

5

Kontrol;  -Kontrolün Tanımı ve Önemi
—Kontrol Aletleri ve Bu Aletlerin Kullanılması
—Mastarlar; Vida Mastarı ve kullanılması, Kalınlık Kontrol Mastarları ve kullanılması
—Su (düzeci) Terazileri

1 Ara Sınav

Kontrol aletlerini tanımak,
İşlemlere göre kontrol aletini seçer ve kullanır.

Mekanik Bakımda gerekli durumda markalama yapar.

Markalama; -Markalamanın Tanımı, Amacı ve Önemi
—Markalama Takımları, 
—Markalamada İşlem Sırası ve Markalama Yapma                 

 

13:00
18:00

5

BÖLÜM : IV  PERİYODİK BAKIM TALİMATI- 1 
—Makine bakım tanımı; temel kavramlar ve bakım maliyeti
—Bakım yöntemleri; plansız bakım yöntemi ve planlı bakım,
—Koruyucu bakım, Toplam verimli bakım uygulamaları,

 

Periydik bakımın önemini kavramak,
Bakım yöntemlerini öğrenmek,

—Toplam verimli bakım (TVB) da özerk ve kaliteli bakım uygulamaları,
—Kestirimci bakım; aşamaları ve araçları,
—Bakım Takvimi oluşturma, 
—Bakım Talimatı oluşturma,

Mekanik sistemlerde bakım takvimi ve talimatı oluşturmayı öğrenir.

 

13:00
18:00

5

 

BÖLÜM: V  PERİYODİK BAKIM TALİMATI- 2 
—Sızdırmazlık elemanlarının kontrolü (Keçeler, O ringler, Karter sızdırmazlık elemanları, Contalar)
—Sızdırmazlık elemanların sökülmesi ve takılması uygulamaları

 

Sızdırmazlık elemanlarını kullanım amacını bilir.   Sızdırmazlık elemanlarını uygun teknikle sökme ve takma işlemlerini yapar.

Katalog Okuma ve Parça Seçimleri;
—Katalog içeriklerin incelenmesi,
—Kataloglarda resimlerin okunması ve yorumlanması,
—Kataloglarda parça seçimleri,
—Makinelere montaj yerlerinin belirlenmesi ve montaj uygulamaları,

Makine ve sistemlerin montaj resimlerini inceler.
Seçilen makine parçalarını kataloglarda seçer.

 

13:00
18:00

 

5

BÖLÜM : VI  ARIZA TESPİTİ  
Arızalı Bölümü Tespit Etme;
—Kullanılacak Araç, Gereç ve Ekipman —Problemi Tespit Etme, 
—Arızalı Bölüm ve Parçayı Tespit Etme
Arıza Nedenleri  -SistemÇalışan Bilgisi, Çalışma ortamı
—Doğru Aparat Kullanma, Kaliteli Makine Elemanları

 

Arıza tespitinde kullanılan araç ve gereçleri bilir.
Arızalı bölümleri tespit eder.

BÖLÜM : VII  ARIZALI MAKİNE BAKIMI -1
—Arızalı bölümü temizleme
—Arızalı parçayı sökme  
BÖLÜM : VIII  ARIZALI MAKİNE BAKIMI 2 
—Arızalı parçayı onarma ve değiştirme,
—Makinenin çalışmasının test edilmesi

 

Arızalı bölümü temizleme ve sökme işlemlerini yapar.
Arızalı kısımları onarır. 
Onarılan makineyi test eder.

 

13:00
18:00

5

BÖLÜM : IX  HİDROLİK DEVRELERİ PROJELENDİRME–1 
Hidroliğin Temel Prensipleri; —Hidroliğin Tanımı.-Hidrodinamik Prensipler.
—Hidrolik Sistemin Pnömatik Sisteme Göre Avantaj ve Dezavantajları,
—Hidrolik Akışkanlar
Hidrolik Sistemler ve Devre Elemanları;
—Tank (Hidrolik depo) -Hidrolik Pompalar -Hidrolik Motorlar -Hidrolik Silindirler        -Hidrolik Vafler Basınç, Valfleri-Yön Kontrol Valfleri, Akış Kontrol Valfleri-Çek Valfli Akış Kontrol Valfleri Hidrolik Akümülatörler
—Hidrolik Devrelerin Analizleri,
—Arızalı devre elemanını tespit etme ve elemanı değiştirme,

 

Hidrolik sistemleri ve Hidrolik devrelerde kullanılan devre elemanlarını tanır.
Hidrolik devrelerin temel özelliklerini bilir.
Hidrolik sistemlerin periyodik bakımlarını yapar.
Hidrolik devrelerde arızalı elemanı tespit eder ve arızalı devre elemanını değiştirir.

 

13:00
18:00

5

BÖLÜM : X  MEKANİZMA DEVRE ŞEMASI VE MONTAJ RESMİ 
—Pnömatiğin tanımı ve kullanıldığı yerler,
Pnömatik Sistemler ve Devre Elemanları;
—Kompresör (Basınçlı Hava Kaynağı) -Kompresör (Basınçlı Hava Kaynağı)
—Koşullandırma Birimi -Elle Kumandalı Valfler -Yönlendirme Valfleri
—Makaralı Valfler -Temassız Algılayıcılar (Sensör)

 

Pnömatik devrelerde kullanılan devre elemanlarını tanır. Pnömatik devrelerin temel özelliklerini anlar.
Pnömatik sistemlerin periyodik bakımlarını yapar.
Pnömatik devrelerde arızalı elemanı tespit eder ve arızalı devre elemanını değiştirir.

—Pnömatik Devrelerin Analizleri,
—Arızalı devre elemanını tespit etme ve elemanı değiştirme,

 

13:00
18:00

5

BÖLÜM : XI  SİSTEMLERİN PERİYODİK KONTROLLERİ 1
Yataklar, Çeşitleri ve Görevleri
1.Kayma Dirençli Yataklar.
—Kayma dirençli yatak montaj resimlerin incelenmesi,
—Yatak burçları özellikleri ve malzemeleri,
—Yatak burçların alıştırma toleransları, Burç montaj Uygulamaları

 

 

Makinelerde kullanılan yatakların görevlerini bilir.
Kayma dirençli yatakların kısımlarını bilir.
Kayma dirençli yataklarda montaj ve demontaj işlemlerini yapar.

Yuvarlanma dirençli yatakları tanır. 
Rulman standartlarını bilir.
Kataloglarda uygun rulmanları seçer.
Rulmanların montaj ve demontaj işlemlerini yapar.

2.Yuvarlanma dirençli yataklar
—Rulman ve Çeşitleri, Rulmanların Bakımı ve Kontrolü
—Rulman tablolarının okunması ve kataloglardan Rulman seçimi,
—Rulman alıştırma toleransları,
—Rulmanlı Yatakların Montajları

 

13:00
18:00

5

Dişliler ve Görevleri,  —Düz dişli çarklar, —Helis dişli çark ve çalışma konumları, — Kremayer dişli çark özellikleri, —Konik dişli çark özellik ve kullanım alanları —Sonsuz vida ve karşılık dişlisi özellikleri ve iletme oranları,—Zincir ve zincir dişli çark özellik ve çalışma prensibi

 

 

Makinelerde hareket ve kuvvet iletiminde kullanılan elemanları bilir.

Dişli çarkları bilir.

Dişli çark ve zincirlerde meydana gelen olumsuzlukları sorgular ve çözüm yolları üretir. 

Segmanları tanır. Montajda kullanır.

—Dişli çark ve Zincir dişli sökme takma uygulamaları 
—Segmanlar; özellik ve çeşitleri İç- dış segman sökme takma uygulamaları 
—Miller ve Görevleri ,
—Ayar Vidaları ve Görevleri

  

13:00
18:00

 

5

Kavrama Ve Fren Sistemlerinin Kontrolü;
—Kavrama Kuvvet Aktarımı, —Balatalar,
—Baskı Yayları, —Kavrama Ayarı, —Kavrama Yüzeyleri
Kavrama ve fren sistemlerin montaj ve ayarlama uygulamaları,

 

 

Kavramaların kullanım amaçlarını bilir.

Kavrama ve fren sistemlerin montaj, demeontaj ve ayar işlemlerini yapar.

Makinelerde hareket ve kuvvet iletiminde kullanılan elemanları bilir

BÖLÜM : XII  SİSTEMLERİN PERİYODİK KONTROLLERİ 2 
Makine Emniyet Sistemlerinin Kontrolü;
—Kayış Kasnak Koruyucuları,
—Kayışlar ve çeşitleri; Düz kayış  Yuvarlak kayış V kayışlar Tiriger kayışlar.
—Kasnak ve kayışlarda devir hesaplaması ve kayış kasnak sistemi hakkında bilinmesi gerekenler; arızalar ve muhtemel sebepleri.

 

13:00
17:00

4

BÖLÜM : XII  SİSTEMLERİN PERİYODİK KONTROLLERİ 2 
Makine Emniyet Sistemlerinin Kontrolü;
—Kayış Kasnak Koruyucuları,
—Kayışlar ve çeşitleri; Düz kayış  Yuvarlak kayış V kayışlar Tiriger kayışlar.
—Kasnak ve kayışlarda devir hesaplaması ve kayış kasnak sistemi hakkında bilinmesi gerekenler; arızalar ve muhtemel sebepleri.
Makine Yağlama Sistemlerinin Kontrolü;
—Yağların Tanımı ve Önemi, —Yağların Özellikleri ve Çeşitleri
—Yağın Viskozitesi, —Yağlama Pompaları ve Çeşitleri
—Yağ pompa ve filtrelerin sökülmesi ve bakımların yapılması
—Yağ Hortumları, —Yağ ve Yağ Seviyesinin Kontrolü
—Yağlamadaki Özellikler,    —Yağlamanın Faydaları
—Yağ standartları TSE ve SAE ye göre yağlar
—Yağların Sembolleri,         —Yağ Kataloglarının İncelenmesi

2 ARA SINAV

.
Kayış ve Kasnak sistemlerini bilir.
Kasnakların özelliklerini bilir.
Kasnakları montaj ve demontaj işlemlerini yapar.
Kayış çeşitlerini bilir. Kasnağa uygun kayış seçimini yapar.

Yağları ve temel özelliklerini ve görevlerini bilir.
Yağlama sistemlerinde kullanılan yağları bilir
Yağ etiketlerini TSE ve SAE ye göre okur

 

KURS MODÜLÜ

Motor Yönetim Sistemleri

Kurs Süresi: 64 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

 

13:00
18:00

5

BÖLÜM: I  ÖLÇME KONTROL VE MARKALAMA
Ölçme; -Ölçmenin Tanımı ve Önemi, Ölçmeyi Etkileyen Faktörler
—Uzunluk Ölçü Sistemleri 1.Metrik Sistem, 2.Inch (parmak) Sistemi)
—Sürmeli kumpaslar ve kumpas uygulamaları (1/20, 1/50 mm ve 1/64” kumpaslar)

 

 

Mekanik Bakımda ölçmenin önemini anlar. Sürmeli kumpaslarda ölçme işlemlerini yapar.

<

 

KURS ANİMASYONU

Motor Yönetim Sistemleri
KURS EĞİTİMCİLERİ