x (Kapat)

Ağustos Ayı Kurs ve Seminer Planlarımız


AYLIK KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Faaliyetlerimizi Sosyal Medya Üzerinden de Takip Edebilirsiniz.

 


C++ Programlama

KURS İÇERİĞİ

C++ Programlama
Kursun Amacı
   Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.   
     
  Kursun İçeriği  
 
 • Kurulum
 • Editor Kullanımı
 • Algoritma Tasarımı
 • Akış Diyagramı Oluşturma
 • Değişken Kavramı
 • Operatör Kavramı
 • Karar Yapıları
 • Döngü Yapıları
 • Metod Kavramı
 • Dizi Kavramı
 • Nesne Tabanlı Programlama
 • Sınıf Kavramı
 • Kapsülleme Yapısı
 • Kalıtım
 • Çok Biçimlilik  Kavramı
  Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar  
  1. Meslek liselerinin mezunları, MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak.
2. İşletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak
3. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
 
     
  Kimler Katılabilir?  
  1. Meslek liselerinin mezunları, MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak.
2. İşletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak
3. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
 
     
  Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler  
  1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
 
     
  Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)  
 
1. Oyun geliştirme yazılım uzmanına ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında,
2. Çeşitli microdenetleyici yazılım kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında,
3. Görüntü işleme ve donanım seviyesi programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında vb. yerlerde çalışabilirler.
 
     
  Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)  
  Yazılım sektörü  
     
  Süre  
  Toplam kurs süresi 64 saattir. 7 hafta sürer.

Hafta içi akşamları 18:00-22:00 saatleri arasında, 

Hafta sonu 08:30-13:30 veya 13:30-18:30 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

C++ Programlama

Kurs Süresi: 64 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

 

 

2

 

1.BÖLÜM: ECLİPSE IDE C/C++ KURULUMU

  1.1. Eclipse C/C++ IDE programınının kurulumu

  1.2. Dev C++ programının kurulumu

  1.3. Eclipse IDE menülerinin tanıtılması

 

 

 

 

 

 

2

 1.4. Eclipse C/C++ yazılım geliştirme ortamının panelleri

 

 

 

 

     2

 

 1.5. Eclipse C/C++ ile yeni bir C++ uygulaması oluşturma

 1.6. Eclipse C/C++ ile örnek C++ uygulamasını açma

 

 

 

 

 

2

 1.7. Eclipse C/C++ ile C++ kodlarının derlenmesi ve çalıştırılması

 

 

 

 

 

2

2.BÖLÜM: ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

  2.1. Problem çözme süreci

  2.2. Algoritma

  2.3. Algoritmada olması gereken özellikler

  2.4. Yazılım geliştirme süreci

 

 

 

 

2

  2.5. Problemin belirlenmesi

  2.6. Problemin analizi

  2.7. Çözüm algoritması

  2.8. Program Geliştirme Aşamaları

 

 

 

 

2

  2.9. Algoritma

 

 

 

 

2

  2.10. Akış şeması ve akış diyagramı

 

 

 

 

2

  2.11. /*……*/ ve // …. ifadeleri

  2.12. #include <iostream> kütüphanesi kullanımı 

 

 

 

 

2

  2.13. int main {} fonksiyonu kullanımı  

  2.14. Cout iafedesi kullanımı

 

 

 

 

2

  2.15. Cin ifadesi kullanımı

  2.16. Return 0 iafdesi kullanımı 

 

 

 

 

2

  2.17. Using namespace std ifadesi kullanımı 

  2.18. System(“PAUSE”) iafdesi kullanımı 

 

 

 

 

2

3.BÖLÜM: C++ KULLANIMI

  3.1. Değişkenler 

  3.2. Değişken isimlendirme kuralları 

  3.3. Değişken Türleri 

  3.4. Sabitler 

 

 

 

 

2

  3.5. Operatorler 

  3.6. Atama operatörü (=)

  3.7. Aritmetik operatörler  

  3.8. İşlem operatörleri 

  3.9. Mod operatörü (%) 

  3.10. Tip dönüşümü 

 

 

 

 

2

  3.11. Artırma (++) ve azaltma (--) operatörleri 

  3.12. Karşılatırma operatörleri 

  3.13. Mantıksal Operatörler 

  3.14. Özel amaçlı ternary operatörü (?:) 

 

 

 

 

2

  3.15. if yapısı 

  3.16. if else yapısı

  3.17. Else if yapısı

  3.18. Switch-Case yapısı 

 

 

 

 

2

  3.19. While döngüsü

  3.20. Do while döngüsü

  3.21. For döngüsü

  3.22. Break ve continue ifadeleri kullanımı 

 

 

 

 

2

  3.23. Tek boyutlu diziler

  3.24.  C++’dizi tanımlaması

  3.25. Çok boyutlu diziler

  3.26. Karakter dizileri 

 

 

 

 

2

  3.27. Fonksiyonların tanımlanması

  3.28. Fonksiyon prototipleri

  3.29. Fonksiyonların çağırılması

  3.30. Fonksiyonların değer döndürmesi 

 

 

 

 

2

  3.31. Fonksiyonlara parametre aktarma

  3.32. Yinelemeli (Recursive) fonksiyonlar 

  3.33. Karekter ve dizgi işleme fonksiyonları

  3.34. Matematik ve Tarih fonksiyonları 

 

 

 

 

2

4.BÖLÜM: C++ İLE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA

  4.1. Nesneye yönelik programlama         

  4.2. Nesne kavramı

 

 

 

 

2

  4.3. Sınıflara Giriş

  4.4. Sınıf,üye ve nesneleri

 

 

 

 

2

  4.5. Sınıf bildirimi

  4.6. Const nesneleri ve const fonksiyonlar

 

 

 

 

2

  4.7. Nesne dizileri

  4.8. Nesne göstericileri ve this göstericisi

 

 

 

 

2

  4.9. Fonksiyonların aşırı yüklenmesi

  4.10. Varsayılan fonksiyonların aşırı yüklenmesi

 

 

 

 

2

  4.11. Kapsulleme

 

 

 

 

2

  4.12. Kalıtım

  4.13. Temel sınıf ve türetilmiş sınıf tanımlama (public,private,protected)

 

 

 

 

2

  4.14. Türetilmiş sınıfta temel sınıf üyelerinin yeniden tanımlanması

  4.15. Kalıtımda yapıcı ve yıkıcı fonksiyonlar

 

 

 

 

2

  4.16. Çoklu kalıtım

  4.17. Kalıtımda sanal sınıflar

 

 

 

 

2

  4.18. Sanal yıkıcı fonksiyonlar

  4.19. Soyut sınıflar ve saf sanal fonksiyonlar

 

 

 

 

2

  4.20. C++ ile proje yapımı

 

 

 

 

2

  4.21. C++ ile proje yapımı

 

 

 

 

KURS MODÜLÜ

C++ Programlama

Kurs Süresi: 64 saat

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

C++ yazılımları geliştirmek için gerekli olan yazılımları kullanmak

Eclipse IDE C/C++ Kurulumu

40/8

2

Akış diyagramları kullanarak program tasarlamak

Algoritmalar ve Akış Diyagramları

40/16

3

C++ ile temel yazılım kurallarını kavramak

C++ Kullanımı

40/16

4

C++ ile nesneye yönelik programlama metotlarını kullanmak

C++ ile Nesne Tabanlı Programlama

40/24

TOPLAM

160/64

 

 

KURS ANİMASYONU

C++ Programlama
KURS EĞİTİMCİLERİ