x (Kapat)

Ağustos Ayı Kurs ve Seminer Planlarımız


AYLIK KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Faaliyetlerimizi Sosyal Medya Üzerinden de Takip Edebilirsiniz.

 


Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım - Inventor

KURS İÇERİĞİ

Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım - Inventor
Kursun Amacı
  Bu  derste  öğrenciye,  bilgisayarda  çizim  yazılımı programlarını kullanarak teknik resim standartlarına   ve   kurallarına   uygun   olarak üç  boyutlu  modelleme, montaj ve  teknik resim sayfası oluşturma  yeterliklerini  kazandırmak amaçlanmaktadır.  
     
  Kursun İçeriği  
 
 • Program tanıtımı
 • Sketch kavramı
 • Parça modelleme
 • Gerilme analizi
 • Montaj oluşturma
 • Hazır parça kütüphanesi kullanma
 • Frame generator
 • Kaynaklı montaj oluşturma
 • Teknik resim oluşturma
 • Sac parça oluşturma
 • Sunum hazırlama
 
  Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar  
  1. Meslek lisesi ve dengi okul mezunu, MYO ve Fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
2. İşletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak,
3. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
 
     
  Kimler Katılabilir?  
  Temel Teknik Resim, Talaşlı İmalat Tekniği, AutoCAD ve konularında bilgi sahibi olmak. AutoCAD kursu alanlar önceliklidir.  
     
  Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler  
  Bilgisayar ortamında tasarım yaparak bu tasarımları imalata hazırlayabilir.  
     
  Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)  
  1. İşletmelerin tasarım ve proje departmanlarında, Mimarlık ve Mühendislik bürolarında.
2. İnşaat ve mobilya sektörünün teknik departmanlarında,
3. Makine ve Kalıpçılık yapan şirketlerin teknik departmanlarında,
4. Fabrika ve işyerlerinde; tasarım ve projelendirme alanında çizim ve tasarım elemanı olarak çalışmaları mümkündür.
 
     
  Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)  
 

Fabrikaların Ar-Ge bölümleri
Fabrikaların Tasarım bölümleri 
Fabrikaların Teknik Müdürlükleri
Talaşlı İmalat Atölyeleri
Freelance çalışan/çalışmak isyeten tasarımcılar

 
     
  Süre  
  Toplam kurs süresi 72 saattir.
Hafta içi düzenlendiğinde 8 hafta sürer.   18:00-22:00  saatleri arasında düzenlenir.
Hafta sonu düzenlendiğinde 8 hafta sürer. 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım - Inventor

Kurs Süresi: 72 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

 

 

2

MODÜL 1: TASLAK MODELLEME

  A.TEMEL KAVRAMLAR

  1. 3D Parametrik tasarım ve getirdikleri,

 

 

 

 

2

  2. Proje dosyalarının yapısı, özellikleri ve oluşturulması,

  3. Inventor dosya formatları,

  4. Kullanıcı ara yüzü,

  5. Görüntüleme seçenekleri,

 

 

 

 

2

B. 2D MODELLEME

  1. Sketch 2D giriş,

  2  2D Sketch oluşturma,

  3. Düzlem kavramı,

  4. Eksen kavramı,

  5. Nokta kavramı,

 

 

 

 

2

 

 6. 2D sketch oluşturma ve düzenleme komutları,

 7. Sınırlandırmalar,

 

 

 

 

 

2

MODÜL 2: KATI MODELLEME

A.KATI MODELLEME

   1. Kullanılan Komutların Tanıtılması,

   2. Extrude ve Revolve Komutu,

 

 

 

 

2

  3. Delik delme (Hole) Komutu, 

 

 

 

 

2

  4. Loft, Sweep, Rib, Coil, Emboss ve Derive komutları,

 

 

 

 

2

  5. Fillet, Chamfer, Shell, Draft, Thread ve Split komutları,

 

 

 

 

2

  6. Çoğaltmalar,

  7. Body kavramı ve Combine komutu,

 

 

 

 

2

   8. Akıllı parçalar, denklem ve parametreler,

   9. Yüzey modelleme komutları, 

 

 

 

 

2

    10. Malzeme tanımlama ve gerilme analizi,

 

 

 

 

2

 

B.KATI MODELİN DÜZENLENMESİ 

  11. Düzenleme komutlarını kullanmak,

  12. Katmanlarla çalışmak,

 

 

 

 

 

 

2

 

MODÜL 3: MONTAJ MODELLEME

A.MONTAJ MODELLEME

 1. Montaj ortamına giriş,

 2. Montaja parça ekleme,

 3. Alt montaj oluşturma,

 

 

 

 

 

2

 4. Montajda sınırlandırmalar,

 5. Montaj içinde yeni parça oluşturulması,

 6. Esnek montaj kavramı,

 7. Ölçüm ve boşluk analizi,

 

 

 

 

2

    8. Standart parçaların montaja eklenmesi,

9. Güç iletim elemanlarının montaja eklenmesi, yay ekleme,

 

 

 

 

2

 

B. PATLATILMIŞ GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA

10. Montajda patlatılmış görüntü alma,

   11. Patlatılmış görünüş üzerinde işlemler yapmak,

 

 

 

 

2

  

 MODÜL 4: KAYNAKLI MONTAJ MODELLEME

   A.KAYNAKLI MONTAJ MODELLEME

    1. Kaynak montaj ortamına giriş,

    2. Kaynaklı montaj oluşturma,

    3. Ön hazırlık ve talaşlı imalat yapma,

 

 

 

 

 

2

     4. Montaja kaynak ekleme,

 

 

 

 

2

    

      5. Frame generator, frame analsyis,

 

 

 

 

 

2

 

B. KANAKLI MONTAJLARIN DÜZENLENMESİ

      1. Kaynaklı montajları düzenlemek.

 

 

 

 

 

2

 

MODÜL 5 TEKNİK RESİM OLUŞTURMA

A. TEKNİK RESİM OLUŞTURMA

  1. Teknik Resim oluşturma

  2. Template dosya kavramı

 

 

 

 

 

2

    3. Teknik Resim standartlarının yönetilmesi, 

 

 

 

 

2

      4. Ortama parça ekleme, görünüş yerleştirme,
kesit görünüşler, detay görünüşler, kısmi
kesit alma, kesilmiş görünüşler,

 

 

 

 

 

2

   5. Görünüşleri yönetme,

   6. Yeni sayfa ekleme,

 

 

 

 

 

2

   7. Ölçülendirme yöntemi,

 

 

 

 

2

   8.  Montaj resimleri, 

 

 

 

 

2

  

   9.  Balloon, sembol ekleme,

  10. Tablo oluşturma,

 

 

 

 

 

2

 

B. OLUŞTURULAN TEKNİK RESMİN ÇIKTISININ ALINMASI

1. Printer ve pilot ayarlarının yapılmasını,

2. Yapılan tasarımların ve teknik resimlerin çıktısının alınması,

 

 

 

 

 

2

  MODÜL 6: SAC PARÇA OLUŞTRURMA

A.SAC PARÇA OLUŞTURMA

  1. Sac parça tasarımına giriş ve tanıtım,

  2. Temel sac parça parametreleri,

  3. Face, Contour Flange, Cut Flange, Hem Fold, Bend Komutları,

 

 

 

 

2

 

  4. Corner Seam, Pounch Tool komutları

 

 

 

 

 

2

  5. Hole, Rip, Unfold, Refold komutları

 

 

 

 

 

2

 

B.TASARLANAN SAÇ PARÇALAR ÜZERİNDE DÜZENLEME YAPMAK 1.Tasarlanan sac parçalar üzerinde düzenleme yapmak,

 

 

 

 

 

2

 

MODÜL 7: SUNUM DOSYALARININ OLUŞTURULMASI

A.GERÇEK GÖRÜNTÜLERİN OLUŞTURULMASI

  1. Render araç çubuğunu tanıtma,

  2. Yapılan tasarımlarda malzeme tanımlama özelliklerini kullanma,

  

 

 

 

 

2

   3. Yeni malzeme oluşturma,

 

 

 

 

2

 

  4. Sahneler oluşturma,

 

 

 

 

 

2

 

B.DİNAMİK GERÇEK GÖRÜNTÜLER

 1. Canlandırma komutları,

 

 

 

 

KURS MODÜLÜ

Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım - Inventor

Kurs Süresi: 72 saat

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Taslak modelleme yapmak

Inventor ile Taslak Modelleme

40/8

2

Katı modelleme yapmak

Inventor ile Katı Modelleme

40/16

3

Tasarlanan parçaların montajlarını yapmak

Inventor ile Montaj Modelleme

40/8

4

Tasarlanan montajları kaynaklı olarak yapmak

Inventor ile Kaynaklı Montaj Oluşturma

40/8

5

Tasarlanan parçaların teknik resimlerini oluşturmak

Inventor ile Teknik Resim Oluşturma

40/16

6

Sac parçalarını tasarlamak

Inventor ile Sac Parça Oluşturma

40/8

7

Oluşturulan montajların sunumunu hazırlamak

Inventor ile Sunum Dosyaları Oluşturulması

40/8

TOPLAM

280/72

 

 

KURS ANİMASYONU

Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım - Inventor
KURS EĞİTİMCİLERİ