x (Kapat)

Ağustos Ayı Kurs ve Seminer Planlarımız


AYLIK KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Faaliyetlerimizi Sosyal Medya Üzerinden de Takip Edebilirsiniz.

 


Muhasebede Ticari İşlemlerin Kaydı ve Düzenlenmesi (Genel Muhasebe)

KURS İÇERİĞİ

Muhasebede Ticari İşlemlerin Kaydı ve Düzenlenmesi (Genel Muhasebe)

(Genel Muhasebe)

Kursun Amacı
  Tek düzen muhasebe sistemi uygulama tebliğleri doğrultusunda ticari işletmelerin varlık ve kaynak hareketlerini yasal defterlere kaydedebilen, dönem sonu işlemlerini yaparak kar-zarar hesaplayabilen, mali tabloları (bilanço, gelir tablosu) düzenleyebilen, analiz edebilen, muhasebe bürolarında, sanayi işletmelerin muhasebe departmanlarında, ticari işletmelerin muhasebe bölümlerinde çalışabilecek eleman yetiştirmek ve çalışan elemanların bilgi seviyelerini yükseltip bilgilerini güncellemektir.  
     
  Kursun İçeriği  
 
 • Temel mali tablolar,
     - Bilanço ve bilançonun yapısı. 
     - Gelir tablosu ve yapısı.

 • Hesap kavramı,
     - Hesapların İşleyiş Kuralları,
         # Varlık hesapları, 
         # Kaynak hesapları, 
         # Gelir tablosu hesapları, 
         # Maliyet hesapları ve işleyiş kuralları

 • Defter kayıtları,
     - Yevmiye defteri. 
     - Büyük defter kayıtları. 
     - Aylık mizan düzenlemesi. 
     - Dönem sonu envanter işlemleri.

 • Tek düzen Muhasebe Sistemi,
     - Varlık (aktif) hesapların incelenmesi.
         # Dönen varlık, 
         # Duran varlık, 
     - Kaynak (pasif) hesapların incelenmesi.
         # Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
         # Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
     - Öz kaynaklar 
     - Gelir tablosu hesaplarının incelenmesi. 
     - Maliyet hesaplarının 7-A ve 7-B ' ye göre incelenmesi.

 
  Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar  
  Muhakkak Ön Muhasebe eğitimini almış olmak.  
     
  Kimler Katılabilir?  
 
Ticaret Meslek Lisesi, MYO' ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden (iktisat, maliye, işletme, uluslararası ticaret, kamu yönetimi) mezun olup çalışma hayatına atılacaklar, 
Özel sektörde muhasebe birimlerinde çalışmak isteyen veya çalışan, 
MYO, üniversitelerin ilgili bölüm son sınıf öğrencileri.
 
     
  Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler  
  Tek düzen hesap planına göre kayıt sistemini, hesapların işleyiş kurallarını kavrar. 
Bilanço, mizan, gelir tablosu gibi mali tabloları düzenleyebilme ve analiz becerisi kazanır. 
Raporlamayı öğrenir. 
Sektörel olarak muhasebe kayıtlarını tanır ve kavrar.
 
     
  Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)  
 
Fabrikaların ve firmaların muhasebe, finansman, personel ve ambar bölümünde. 
Muhasebe bürolarında, mali müşavirlerin yanında.
 
     
  Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)  
  Muhasebe büro elemanı  
     
  Süre  
 

Toplam Kurs Süresi 64 saattir. 7 hafta sürer.

Hafta içi gündüz 09:00-13:00, hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında, 

Hafta sonu 08:30-13:30 veya 13:30-18:30 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

Muhasebede Ticari İşlemlerin Kaydı ve Düzenlenmesi (Genel Muhasebe)

Kurs Süresi: 64 saat

TARİH

SAAT

SÜRE
(Saat)

İŞLENECEK KONULAR

EĞİTİMCİ

AÇIKLAMALAR

   

1

MUHASEBE KAVRAMI:
 A:Muhasebe Kavramı
 B:Temel Mali Tablolar
  1-Bilanço
    a-Varlık kavramı ve unsurları
    b-Kaynak kavramı ve unsurları
    c-Bilanço temel eşitliği

 

Muhasebenin kavramını anlamak.
Temel mali tabloları tanımak 
Hesap kavramını bilmek
Hesapların işleyişlerini öğrenmek
Muhasebenin sürecini anlamak

1

    d-Varlık ve kaynaklardaki değişikliğin bilançoda izlenmesi
  2-Gelir Tablosu Yapısı  
3 Gelir Tablosu ve Bilanço İlişkisi

1

 C-Hesap Kavramı
  1-Hesabın Şekli
  2-Hesaplara İlişkin Terimler
  3-Hesapların İşleyiş Kuralları
  4-Hesaplarla Bilanço Ve Gelir Tablosu Arasındaki İlişki
  5-Hesap Planı Kavramı

1

 D-Muhasebe Süreci
  1-Açılış Bilançosunun Düzenlenmesi
  2-Yevmiye Defterine Kayıt.

   

1

  3-Defteri Kebire Kayıt
  4-Mizan

 

Defter kayıtlarını yapabilme.
Envanter ve bilanço düzenleyebilme becerisini kazanmak

1

 E-Envanter İşlemleri
 F-Kesin Mizan

1

 G-Gelir Tablosu
 Ğ-Bilanço
 H-Kapanış Kayıtları
 İ-Kapanış Bilançosu

1

Muhasebenin Temel İlkeleri

   

1

AKTİF HESAPLAR:
1. DÖNEN VARLIKLAR
10. Hazır Değerler
100
. Kasa

 

Aktif karakterli hesapları tanımak işleyiş kurallarını bilmek ve işlemlerde kullanabilme becerisini kazanmak. Hazır değerleri tanır.

1

101. Alınan Çekler
102. Bankalar

1

103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
108. Diğer Hazır Değerler

1

11. MENKUL KIYMETLER
110
. Hisse Senetleri

   

1

12. Ticari Alacaklar
120. 
Alıcılar
121. Alacak Senetleri

 

Aktif karakterli hesapları tanımak işleyiş kurallarını bilmek ve işlemlerde kullanabilme becerisini kazanmak. Menkul kıymetleri tanır.

1

122. Alacak Senetleri Reeskontu (-)
126. Verilen Depozito ve Teminatlar

1

128. Şüpheli Ticari Alacaklar
129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)

1

13. Diğer Alacaklar
131. 
Ortaklardan Alacaklar
135. Personelden Alacaklar

   

1

15. Stoklar
150. 
İlk Madde ve Malzeme
151. Yarı Mamuller – Üretim
152. Mamuller

 

Aktif karakterli hesapları tanımak işleyiş kurallarını bilmek ve işlemlerde kullanabilme becerisini kazanmak. Stokların işeyiş kurallarını kavramak.

1

153. Ticari Mallar

1

159. Verilen Sipariş Avansları 
18. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

1

180. Gelecek Aylara Ait Giderler
181. Gelir Tahakkukları

   

1

19. Diğer Dönen Varlıklar
190. 
Devreden KDV
191. İndirilecek KDV

 

Aktif karakterli hesapları tanımak işleyiş kurallarını bilmek ve işlemlerde kullanabilme becerisini kazanmak

Duran varlıkları tanımak.

1

193. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
391. Hesaplanan KDV

1

195. İş Avansları
196. Personel Avansları
197. Sayım ve Tesellüm Noksanlar

1

2. DURAN VARLIKLARI
22. Ticari Alacaklar
220. 
Alıcılar
221.Alacak Senetleri 

   

1

222. Alacak Senetleri Reeskontu (-)
226. Verilen Depozito ve Teminatlar

 

Maddi duran varlıkların işleyiş kuralarını kavramak

1

25. Maddi Duran Varlıklar
250. 
Arazi ve Arsalar
251. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
252. Binalar

1

253. Tesis, Makine ve Cihazlar 
254. Taşıtlar 255. Demirbaşlar

1

257. Birikmiş Amortismanlar (-)

   

1

26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
260. 
Haklar 
261. Şerefiye

 

Maddi olmayan duran varlıkların işleyiş kuralarını kavramak

1

3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları
30. Mali Borçlar
300. 
Banka Kredileri

1

32. Ticari Borçlar
320. 
Satıcılar

1

321  Borç Senetleri
326. Alınan Depozito ve Teminatlar

   

1

33. Diğer Borçlar
331. 
Ortaklara Borçlar
335. Personele Borçlar

 

Pasif karakterli hesapları tanıyıp işleyiş kuralarını kavramak

1

34. Alınan Avanslar
340. 
Alınan Sipariş Avansları
36.Ödenecek vergi ve Diğer Yükümlülükler
360. 
Ödenecek Vergi ve Fonlar

1

361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

1

37. Borç ve Gider Karşılıkları
370. 
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükleri Karşılıkları
371. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)

   

1

38. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
380. 
Gelecek Aylara Ait Gelirler
381. Gider Tahakkukları

 

Pasif karakterli hesapları tanıyıp işleyiş kuralarını kavramak

1

5. Öz Kaynakları
50. Ödenmiş Sermaye
500. 
Sermaye
501. Ödenmemiş Sermaye (-)

1

57. Geçmiş Yıllar Karları
570. 
Geçmiş Yıllar Karları
58. Geçmiş Yıllar Zararları
580. 
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
59. Dönem Net Karı (Zararı)

1

590. Dönem Net Karı
591. Dönem Net Zararı (-)

   

1

BİLANCO HESAPLARI İLE ILGİLİ MONOGRAFİ

 

Gelir tablosu hesaplarını tanıyıp işleyiş kuralarını kavramak

1

BİLANCO HESAPLARI İLE ILGİLİ MONOGRAFİ

1

60Brüt Satışlar
600. Yurtiçi Satışlar
601. Yurtdışı Satışlar
602. Diğer Gelirler

1

61. Satış İndirimleri(-)
610. 
Satıştan İadeler (-)
611. Satış Iskontoları (-)

   

1

62. Satışların Maliyeti(-)
620. 
Satılan Mamuller Maliyeti (-)
621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)

 

Gelir tablosu hesaplarını tanıyıp işleyiş kuralarını kavramak

1

63. Faaliyet Giderleri (-)
630. Araştırma ve Geliştirme Gider (-)
631. Pazarlama ,Satış ve Dağıtım Gider (-)
632. Genel Yönetim Giderleri(-)

1

64.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
642. 
Faiz Gelirleri
643. Komisyon Gelirleri
644. Konusu Kalmayan Karşılıklar

1

645. Menkul Kıymet Satış Karları
646. Kambiyo Karları
647. Reeskont Faiz Gelirleri
649. Diğer Olağan Gelir ve Karlar

   

1

65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)
653. Komisyon Giderleri
654. Karşılık Giderleri (-)
655. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
656. Kambiyo Zararları (-)
657. Reeskont Faiz Giderleri (-)

 

Gelir tablosu hesaplarını tanıyıp işleyiş kuralarını kavramak

1

66. Finansman Giderleri(-)
660. 
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
661. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)

1

67. Olağandışı Gelir ve Karlar
671. 
Önceki Dönem Gelir ve Karları 
679. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
68. Olağandışı Gider ve Zararlar(-)
689. 
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)

1

69.Dönem Net Kar Veya Zararı
690. 
Dönem Karı veya Zararı
691. Dönem Karı Vergi ve Diğer  Yasal Yükümlülük
692. Dönem Net Karı veya Zararı

   

1

(7/A Maliyet Hesapları)
710. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
720. Direkt İşçilik Giderleri

 

Maliyet tablosu hesaplarını tanıyıp işleyiş kuralarını kavramak

1

730. Genel Üretim Giderleri
740. Hizmet Üretim Maliyeti

1

750. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
760. Pazarlama ,Satış ve Dağıtım Giderleri

1

770. Genel Yönetim Giderleri
780. Finansman Giderleri

   

1

7/B Maliyet Hesapları)
790. İlk Madde ve Malzeme Giderleri

 

Maliyet tablosu hesaplarını tanıyıp işleyiş kuralarını kavramak

1

791. İşçi Ücret ve Giderleri
792. Memur Ücret ve Giderleri

1

793. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

1

794. Çeşitli Giderler

   

1

795. Vergi, Resim ve Harçlar

 

Maliyet tablosu hesaplarını tanıyıp işleyiş kuralarını kavramak

1

796. Amortismanlar ve Tükenme Payları

1

797. Finansman Giderleri

1

798. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı
799. Üretim Maliyet Hesabı
MONOGRAFİ UYGULAMASI

 

 

KURS MODÜLÜ

Muhasebede Ticari İşlemlerin Kaydı ve Düzenlenmesi (Genel Muhasebe)

YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Varlık, kaynak ve nazım hesapları muhasebe kayıtlarını yapmak.

Varlık, Kaynak ve Nazım Hesaplar

40/32

2

Mali tabloları düzenlemek ve uygulamalar yapmak.

Mali Tablolar ve Uygulamalar

40/32

TOPLAM

80/64

 

 

KURS ANİMASYONU

Muhasebede Ticari İşlemlerin Kaydı ve Düzenlenmesi (Genel Muhasebe)
KURS EĞİTİMCİLERİ