x (Kapat)

Ağustos Ayı Kurs ve Seminer Planlarımız


AYLIK KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Faaliyetlerimizi Sosyal Medya Üzerinden de Takip Edebilirsiniz.

 


Resmi İşlemlerde Ticari Belgelerin Düzenlenmesi (Ön Muhasebe)

KURS İÇERİĞİ

Resmi İşlemlerde Ticari Belgelerin Düzenlenmesi (Ön Muhasebe)

(Ön Muhasebe)

Kursun Amacı
  Ön muhasebe bölümlerinde çalışanların mesleki niteliklerinin yükseltmek, kendi işini kurmak isteyenlere işlerini yürütmelerini sağlayacak ön muhasebe bilgilerini kazandırmak ve bilgilerini güncellemektir.  
     
  Kursun İçeriği  
 
 • Tacirlerin Maliyeye karşı sorumlulukları

 • Tacirlerin SGK' ya karşı 4 1 / A sorumlulukları

 • Tacirlerin SGK' ya karşı 4 1 / B sorumlulukları

 • Tacirlerin Ticaret sicili, Meslek odaları ve Belediyeye karşı sorumlulukları

 • Tacirlerin Kurum ve Kuruluşlara düzenlemesi gereken tüm belgeler

Ayrıca;

 • Muhasebede kullanılan tüm belgeler (Vergi Usul Kanununda yer alanlar)

 • Fatura ve fatura yerine geçen belgeler,

 • Serbest Meslek Makbuzları,Gider pusulası, Müstahsil Makbuzu, Ücret bordrosu,

 • Teslim ve tesellüm belgeleri. (Sevk ve Taşıma irsaliyesi, Adisyon vb. )

 • Türk Ticaret Kanunda yer alan belgeler. (Çek, Bono ve Poliçe,)

 • Kasa ve İşletme defteri kayıtları, Ambar kartları, Cari hesap kartları,

 • Defter ve Belgelerin temin edilmesi, ibrazı ve saklanması, tasdik edilmesi, kayıt nizamı ve süreleri konuları da işlenmektedir. 

 • Kurs içinde piyasada uygulanan yaklaşık 80  çeşit belge düzenlenmekte, tanıtılmakta ve çeşitli kurumlara yazılan dilekçe örneklerine de yer verilmektedir.
   

 
  Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar  
  En az lise mezunu olmak.  
     
  Kimler Katılabilir?  
  Ticaret Meslek Lisesi, MYO' ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup çalışma hayatına atılacaklar, 
Özel sektörde ön muhasebe birimlerinde çalışmak isteyen veya çalışan, 
MYO, üniversitelerin ilgili bölüm (iktisat, maliye, işletme) son sınıf öğrencileri
 
     
  Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler  
  Kurum ve kuruluşlara karşı sorumluluklarını öğrenir ve yasal süreleri içinde bildirge ve beyannameleri düzenleme becerisi kazanır. 
Piyasada uygulanan (VUK ve TTK ) düzenlemek zorunda oldukları fatura ve fatura yerine geçen belgeleri düzenleme becerisi kazanır.
Bu konudaki mevzuatı bilir duruma gelir. (İş kanunu,vergi mevzuatı,sosyal güvenlik mevzuatı vs)        
 
     
  Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)  
 
Firma ve işyerlerinin muhasebe bölümlerinde, Muhasebe bürolarında.
 
     
  Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)  
 
Ön muhasebe elemanı
 
     
  Süre  
 

Toplam kurs süresi 64 saattir. 7 hafta sürer.

Hafta içi gündüz 09:00-13:00, hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında, 

Hafta sonu 08:30-13:30 veya 13:30-18:30 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

Resmi İşlemlerde Ticari Belgelerin Düzenlenmesi (Ön Muhasebe)

Kurs Süresi: 64 saat

TARİH

SAAT

SÜRE(Saat)

İŞLENECEK KONULAR

EĞİTİMCİ

AÇIKLAMALAR

   

1

Ticari İşletmenin Tanımı
İşyeri Esnaf Ve Sanatkar, Sanayici, Serbest Meslek Erbabı’nın ,Tanımı
1. Tacirin Sınıflandırılması
1.1 Türk Ticaret Kanunu’na Göre Tacirin Sınıflandırılması
1.1.1.Gerçek Kişi Tacirler
1.1.2 Ticaret Şirketleri

 

Ticari yaşamın unsurlarını ve işletmeleri tanımak,

Ticari işletmelerin yapılarını tanımak,

Kullandıkları belge evrakları tanımak

1

1.1.2.2 Şahıs Şirketleri
1.1.2.3 Sermaye Şirketleri
1.2 . Vergi Usul Kanunu’na Göre Tacirin Sınıflandırılması
1.3 . Basit Usule Tabi Esnaf

1

1.4 . Defter Tutma Bakımından Tacirlerin Sınıflandırılması
1.4.1.  Birinci Sınıf Tacirler
1.4.1.1  Statü Gereğince Birinci Sınıf Tacir Sayılanlar
1.4.1.2  Yıllık Alım Satım Ve Hasılat Tutarlarına Göre 
1.4.1.3  Birinci Sınıf Tacir Sayılanlar

1

1.4.1.4 Kendi İsteği İle Bilanço Esasına Göre Defter tutanlar
1.4     İkinci Sınıf Tacirle
2.  Tacirlerin Sınıf Değiştirmesi

   

1

2.1  İhtiyari Sınıf Değiştirme
2.2  Birinci Sınıftan İkinci Sınıfa Geçiş
2.3  İkinci Sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş

 

Tacirlerin vergi dairesine karşı sorumluluklarını kavramak Tacirlerin vergi dairesine yapacağı bildirimleri kavramak

1

3.  Tacirin Sorumlulukları
3.1  Maliyeye (Vergi Dairesine) Karşı Sorumlulukları

1

3.1.1    Bildirimlerde Bulunma

1

3.1.1.1 İşe Başlamayı Bildirme

   

1

3.1.1.2 Adres, Değişiklikleri Bildirme

 

Bildirimlerin nasıl ne zaman nereye yapılacağını bilmek

1

3.1.1.3 İş Değişikliklerinin Bildirilme

1

3.1.1.4 İşletmede Değişikliğin Bildirilme
3.1.1.5 İşi Bırakmayı Bildirme

1

3.1.2    Defter Tutma

   

1

3.1.3    Gerekli Bildirge Ve Beyannameleri Verme

 

Defter tutmanın önemini kavramak ve yasal sorumlulukları bilmek

1

3.1.4    Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma

1

3.1.5    Vergi Levhası Asma

1

3.1.6    Geçici Vergi Ödeme

   

1

3.1.7    Vergi Kesintisi (Stopaj) Yapma

 

VUK. da belirtilen tacirin sorumluluklarını bilmek

Maliye ile ilgili belgeleri düzenleme bilgi ve becerisi kazandırmak

1

3.1.8    Devamlı Bilgi Verme

1

3.1.9    Beyanname Tasdiki

1

3.1.10  Muhafaza, İbraz Ve Diğer Ödevleri

   

1

3.2  Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı Sorumlulukları

 

Tacirlerin SSK’ ya karşı sorumluluklarını kavratmak

SSK ile ilgili belgeleri düzenleme bilgi ve becerisi kazandırmak

1

3.2.1 1-Sigortalı sayılanlar. (5510 sayılı kanuna göre.)
3.2.1 2-Kısmi sigortalılar.(5510 sayılı kanun haklarında bazı sigorta kolları uygulanacak sigortalılar.)
3.2.1 3-sigortalı sayılmayanlar

1

3.2.1 4- işlerinin SGK ‘ya bildirilmesi
3.2.1 4.1-İşleri bildirgesi ile verilecek diğer belgeler.
3.2.1 4.2-Eskiden tescil edilmiş işyerlerinin durumu.

1

3.2.1 5- işlerinin nakli –devri ve intikali
3.2.1 6- işyeri dosyalarının işlemden kaldırılması.

   

1

3.2.1 7- 4/a sigortalılarının SGK’YA bildirimi.(SSK)

 

Tacirlerin SGK’ ya karşı sorumluluklarını kavratmak

SGK ile ilgili belgeleri düzenleme bilgi ve becerisi kazandırmak

4/b sigortalılarının SGK ile ilgili sorumluluklarını bilmek

1

3.2.1 8- 4/b sigortalılarının SGK’YA bildirimi (Bağ-Kur)

1

3.2.1 9- 4/c sigortalılarının SGK’YA bildirimi (Kamu Görevlileri.)

1

3.2.2.0- Sosyal güvenlik numarası
3.2.2.1 - Sigortalı işten ayrılış bildirgesi.

   

1

3.2.2 2- İşveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve alt işverenlerin sorumlulukları.

 

İşçi ve işverenlerin SGK karsısındaki haklarını kavramak.

Emekli çalışanların yasal sorumlulukları ve haklarını kavramak.

1

3.2.2.3- İşkazaları ve idari işlemler.
3.2.2.4- İşkazalarında işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu.

1

3.2.2.5- Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin sosyal güvenlik destek primi uygulaması
3.2.2.6- 5510 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden önce sigortalı olanlarda; yasanın yürürlüğe girmesinden sonra SGDP uygulaması.

1

3.2.2.7- 5510 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra sigortalı olanlarda SGDP uygulaması.
3.2.2.8- Bağ-Kur sigortalılarının 5510 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra SGDP uygulaması

   

1

3.2.2.9- Sigorta primine esas kazançlar.
3.2.2.9.1 .4/a bendi kapsamında sigortalıların prime esas kazançlarının hesabı.

 

Prime esas kazançları hesaplamak. Sigorta primlerini hesaplayabilmek.

Prim Oranlarını Bilmek.

 

1

3.2.2,9 2 .4/b bendi kapsamında sigortalıların prime esas kazançlarının hesabı

1

3.2 3.0- Sigortalıların prime esas kazanın alt ve üst sınırı.
3.2 3.1- Kısmi süreli çalışmalarda prim ödeme gün sayısı
3.2 3.1.1 Birden fazla işte çalışılması nedeni ile kuruma prim ödenmesi.
3.2 3.1.2 Asgari işçilik uygulaması ve uzlaşma.

1

3 2.3.2- Sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası prim oranları.
3 2.3.2.1.Malullük yaşlılık ölüm sigortası prim
3 2.3.2.2.Kısa vadeli sigorta kolları primi.
3 2.3.2.3.Genel sağlık sigortası primi
3 2.3.2.4.Sosyal güvenlik destek sigortası primi

   

1

3 2.3.2.5.3308 Sayılı Kanuna Tabi Çıraklar Ve Öğrencilerin Primleri.
3 2.3.2.6.İşsizlik sigortası primi.
3 2.3.2.7. Zorunlu staja tabi tutulan meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin prim oranları.
3 2.3.2.8. İşkur kursiyerlerinin prim oranları.
3 2.3.2.9. İsteğe bağlı sigorta prim oranları.
3 2.3.2.10. 4/b ( Bağ-Kur ) sigortalılarının prim oranları.

 

Çeşitli çalışma gruplarına göre uygulanacak prim oranlarını hesaplayabilmek.

1

3.3.2 3- Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi verilmesi ve saklanması.

1

3.3.2 4.- 30 günden eksik günlerin SGK’ na bildirilmesi.
3.3.2 5- Sigorta primlerinin ödenmesi.

1

3.3.2 6 SGK tarafından verilen idari para cezaları.
3.3.2 6.1.Sigortalı işe giriş bildirgesine ilişkin para cezaları,
3.3.2 6.2.İşyeri bildirgesine ilişkin para cezaları,
3.3.2 6.3.Aylık Prim Ve Hizmet Belgesine ilişkin para cezaları

   

1

3.3 İŞSİZLİK SİGORTASI 
3.3.1 İşsizlik Sigortası Kapsamı

 

İşkur la ilgi bilgi sahibi olmak çalışanlarla ilgili sorumlulukları yerine getirebilme becerisi kazanmak.

1

3.3.2 Sigortalı İşsizlere Yapılan Yardımlar
3.3.3 İşsizlik Ödeneğinin Ödenme Koşulları
3.3.4  İşten Ayrılma Bildirgesi EK 1

1

3.3.3İşsizlik Ödeneğinin Hesabı
3.3.4 İşsizlik Ödeneğinin Durdurulması

1

3.4  Diğer Kurum Ve Kuruluşlara Karşı Sorumlulukları

   

1

3.4.1  Belediyeye Karşı Sorumlulukları
3.4.2  İş Yeri Açma, Çalışma Ruhsatı Alma Ve Çeşitli Harçları Ödeme
3.4.3  İlan Ve Reklam Vergisi Ödeme
3.4.4  Çevre Temizlik Vergisi Ödeme

 

İşverenlerin çeşitli kurum ve kuruluşlara karşı sorumluluklarını bilmek.

Gerekli belgeleri düzenleyebilme becerisi kazanmak.

1

3.4.5  Ticaret Siciline Karşı Sorumlulukları

1

3.4.6          Bölge Çalışma Müdürlüğüne Karşı Sorumlulukları
3.4.6.1                İşyeri Bildirgesi
3.4.6.2                Ek-1
3.4.6.3                Ek-2

1

3.4.7  Meslek Kuruluşlarına Karşı Sorumlulukları

   

1

4  Muhasebede Kullanılan Belgeler
4.1  Kayıtların Belgelendirilmesi
4.1.1  Vergi Usul Kanununda Yer Alan Belgeler

 

Maliye ile ilgili belgeleri düzenleme bilgi ve becerisi kazandırmak
Muhasebede kullanılan belgelerin ticari yaşamdaki önemini kavratmak

1

4.1.1.1  Fatura Ve Sevk İrsaliyesi
4.1.1.1  Fatura
4.1.1.2  Sevk İrsaliyesi
4.1.1.3  İrsaliyeli Fatura

1

4.1.1.2  Fatura Yerine Geçen Belgeler
4.1.1.2.1  Perakende Satış Vesikaları (Belgeleri)
4.1.1.2.2  Gider Pusulası
4.1.1.2.3  Müstahsil Makbuzu

1

4.1.1.2.4  Döviz Alım Satım Belgeleri
4.1.1.2.5  Fatura Yerine Geçen Diğer Belgeler

   

1

4.1.1.2.5.1  Dekontlar
4.1.1.2.5.2  Sigorta Poliçeleri

 

Ticari hayatta kullanılan fatura ve fatura yerine geçen belgeleri düzenleyebilme bilgi ve becerisi kazandırabilme.

Ücret bordrosu ve ücret bordrosunda yapılan kesintilerin hesaplanması konusunda bilgi ve beceri kazandırmak

 

1

4.1.1.4  Ücret Bordrosu Ve Bordro Yerine Geçen Belgeler, Asgari Geçim İndirimi Hesaplanması

1

4.1.1.5  Diğer Evrak Ve Belgeler

1

4.1.1.5.1  Sevk İrsaliyesi
4.1.1.5.2  Taşıma İrsaliyesi

   

1

4.1.1.5.3  Ambar Tesellüm Fişi
4.1.1.5.4  Yolcu Listeleri
4.1.1.5.5  Günlük Müşteri Listeleri

  Ticari hayatta kullanılan fatura ve fatura yerine geçen belgeleri düzenleyebilme bilgi ve becerisi kazandırabilme

1

4.1.1.5.6  Adisyon
4.1.1.5.7  Reçeteler

1

4.1.2  Türk Ticaret Kanununda Yer Alan Belgeler
4.1.2.1.1  Bono
4.1.2.1.2  Poliçe
4.1.2.1.3  Çek

1

4.1.2.2  Menkul Kıymetler
4.1.2.2.1  Hisse Senedi
4.1.2.2.2  Tahvil

   

1

4.1.3  Şekle Tabi Olmayan Diğer Belgeler
4.1.3.1  Tahsilat Makbuzları
4.1.3.2  Muhasebe Fişleri

 

Türk ticaret kanunda yer alan belgelerle ilgili mevzuat bilgilerini kavratmak.

Türk ticaret kanunda yer alan belgeleri düzenleyebilme bilgi ve becerisi kazandırmak

Belgelerin temin edilmesine ilişkin mevzuat bilgilerini kavratmak.

1

4.2  Belgelerin Temin Edilmesi
4.2.1  Anlaşmalı Matbaalardan Belge Temini
4.2.2  Noter Tasdiki Suretiyle Belge Temini

1

4.3  Belgelerin Saklanması Ve İbrazı
4.3.1  Belgelerin Saklanması
4.3.2  Belgelerin İbrazı
4.4  Belgelerin Zayi Olması

1

5  E.Bildirge

 

KURS MODÜLÜ

Resmi İşlemlerde Ticari Belgelerin Düzenlenmesi (Ön Muhasebe)

Kurs Süresi: 64 saat

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Mesleki kurumlarla ilgili işlemleri yapmak.

Resmi Kurumlarla İlgili İşlemler

 

40/32

2

Ticari Hayatta Kullanılan Belgelerle ilgili Uygulamaları yapmak.

Ticari Hayatta Kullanılan Belgeler ve Uygulamaları

40/32

TOPLAM

80/64

 

 

KURS ANİMASYONU

Resmi İşlemlerde Ticari Belgelerin Düzenlenmesi (Ön Muhasebe)
KURS EĞİTİMCİLERİ