Kurs Modülü: Sac-Metal Kalıpçılığı ve Tasarımı

Kurs Süresi: 64 saat

MODÜLLER SÜRE KAZANDIRILAN YETERLİLİKLER
Kılavuz Plakalı Kesme Kalıpları 15 Klavuz plakanın kesme kalıbındaki görevini ve kalıbını boyutlandırmayı öğrenir.
Yan Çakılı Delme-Kesme Kalıpları 15 Adım ayarlamada yan çakının görevini öğrenir.
Kılavuz Kolonlu Kesme Kalıpları 12 Hassas kesme kalıplarında kılavuz kolonların önemini kavrar ve tasarımını yapma becerisi kazanır.
Bükme Kalıpları 10 Bükme kalıplarında hesaplama ve boyutlandırma yapma becerisi kazanır.
Çekme Kalıpları 12 Çekme hesaplarını yapabilme ve kalıp tasarlama becerisi kazanır.

 TOPLAM

64